h

Nieuws uit 2023

15 november 2023

SP MOTIE OM DE GROEI VAN LUXE VAKANTIEPARKEN AAN BANDEN TE LEGGEN AANGENOMEN

Foto: Marianne Winthagen

Afgelopen vrijdag is de door SP statenlid Laila Kuiper ingediende SP motie ‘Toerisme in Harmonie’ met een ruime meerderheid door Provinciale Staten aangenomen.

Lees verder
10 november 2023

SP moties aangenomen gericht op Armoedebestrijding, Zorglandschap, Zorgbuurthuizen, Vliegbasis de Peel en Vakantieparken

Foto: Marianne Winthagen

Onderstaande 5 moties zijn in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 10-11 jl. met een ruime meerderheid aangenomen bij de behandeling van de Begroting 2024:

Lees verder
18 september 2023

Statenfractie een half jaar actief

Na het aantreden van de Statenfractie een half jaar geleden hebben de Statenleden Jorge Wolters Gregorio, Cynthia Smeets en Laila Kuiper over tal van onderwerpen schriftelijke vragen gesteld aan het College, waarvan hieronder een opsomming. Op vrijdag 15-9 jl. hebben ze ook het initiatief genomen om de ongebreidelde groei van het aantal Vakantieparken in Limburg op de agenda te zetten. 

Lees verder
17 juni 2023

Limburgse SP leden akkoord met coalitie deelname

Foto: Marianne Winthagen

Limburgse SP afdelingen kwamen in afvaardiging op 17 juni samen in Roermond tijdens een regioconferentie. Daar werd het coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’ besproken. Met dit akkoord drukt de SP haar stempel met belangrijke zoals een sterke sociale agenda, ruimte voor bewegen en sport, het ontzien van kwetsbare buurten met een wijkenaanpak en het oprichten van een provinciale Limburgse energie maatschappij.

Lees verder
9 juni 2023

SP neemt deel aan Limburgse coalitie met BBB, CDA, VVD en PvdA

Foto: Marianne Winthagen

Vandaag vrijdag 9 juni 2023 presenteren de formerende partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP het Coalitieakkoord 'Elke Limburger telt' voor de coalitieperiode 2023-2027. De SP gaat na één termijn van oppositie nu weer meedoen aan een coalitie in Limburg. 

Lees verder
8 mei 2023

SP LIMBURG STEUNT STAKING VAN DE MEDEWERKERS VAN VDL NEDCAR

Foto: Marianne Winthagen

Afgelopen vrijdag 5-5 heeft ons Statenlid Cynthia Smeets samen met andere SP leden al haar steun betuigd aan de stakende medewerkers van VDL Nedcar met het uitdelen van deze flyer aan de medewerkers.
Ook vandaag 8-5 is onze fractievoorzitter Jorge Wolters Gregorio samen met Tweede Kamerleden Lilian Marijnissen en Bart van Kent en andere SP-ers weer aanwezig om de stakers een hart onder de riem te steken en ze te laten weten dat ze een waardig Sociaal Plan hebben verdiend en dat wij achter ze staan!
De SP is verder van mening dat er meer inzet nodig is om de werkgelegenheid in Limburg te behouden. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier