h

Nieuws uit 2013

13 september 2013

Randweg Baexem moet oplossing zijn, geen probleem

Provinciale Staten hebben gekozen voor opwaardering van de N280 in plaats van andere varianten. Bij die opwaardering hoort het aanpakken van een aantal knelpunten. Een van die knelpunten ligt in Baexem, waar de provinciale weg nu dwars door het dorp loopt. Bij alle varianten die voorliggen is er in meer of mindere mate sprake van een randweg.

Lees verder
12 september 2013

SP geschrokken van tariefverhogingen Veolia

De SP in Provinciale Staten is flink geschrokken van de kop "Trein wordt duurder voor ouderen" in de Limburgse kranten van woensdag 11 september. Het krantenartikel, maar ook het interview op L1 radio met de heer De Beer, directeur van Veolia, roept meer vragen op dan er beantwoord worden. Aangezien het provinciebestuur voorstellen over tariefverhogingen moet goedkeuren heeft de SP gevraagd om helderheid te verschaffen en om dit voorstel van Veolia in een commissie van Provinciale Staten openbaar te behandelen.

Lees verder
6 september 2013

Geld Culturele Hoofdstad provinciebreed inzetten

De Limburgse SP betreurt het dat Maastricht en de partnersteden Sittard-Geleen en Heerlen niet gekozen zijn als Europese Culturele Hoofdstad 2018. Hiermee gaat een kans voorbij om niet alleen de culturele sector, maar ook de vrijetijdseconomie een impuls te geven. De inspanningen die door de organisatie VIA2018 in opdracht van de provincie en gemeenten zijn geleverd zijn echter niet nutteloos geweest en hebben voor veel nieuwe initiatieven en ideeën gezorgd. De provincie heeft 20 miljoen euro gereserveerd om te investeren in cultuur in het geval dat de jury voor Limburg had gekozen. Dit geld kan wat de SP betreft de komende jaren provinciebreed worden ingezet voor verdere ontwikkeling en vernieuwing van de gehele Limburgse cultuursector.

Lees verder
2 september 2013

Geen boringen naar schaliegas tenzij het echt veilig is

Schaliegas is een energiebron die vergelijkbaar is met aardgas. Over het gas zelf is weinig tot geen discussie, maar des te meer over de winning hiervan, het zogenaamde 'fracking'. Hierbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten diep in de grond. Er is angst voor aardbevingen en milieuschade vanwege de chemicaliën en tot op heden bestaat daarover veel onduidelijkheid. Minister Kamp heeft onlangs de discussie over boringen naar schaliegas verder aangewakkerd. Hij gaat uit van ‘beheersbare risico’s’ en neigt groen licht te geven voor schaliegasboringen in Nederland. Ook in Limburg zijn plekken waar mogelijk winbare hoeveelheden schaliegas in de bodem zitten.

Lees verder
28 augustus 2013

Opinie: Verdienen aan gezondheid

Gezond zijn betekent meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn is optimaal leven op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak. Daar is meer voor nodig dan medische zorg of op winst berekende indicaties voor thuiszorg. Zorg is een product geworden waar velen tegen hun wil afhankelijk van zijn. Is het economische vraag-en-aanbodprincipe wel ethisch verantwoord? Hoe menswaardig is onze zorg als we mensen die genezen kunnen worden niet helpen omdat de behandeling te duur is?

Lees verder
26 augustus 2013

“En dit noemen ze natuurontwikkeling?"

Het graasgebied voor edelherten aan de voet van het Reichswald wordt afgegraven. Dat valt te concluderen uit de beantwoording van vragen aan het provinciebestuur van het Limburgse SP-Statenlid Rob Janssen. Het initiatiefplan Koningsven-De Diepen moet zandwinning en natuurontwikkeling gaan combineren in de gemeente Gennep. Rob Janssen vroeg afgelopen zomer in Maastricht wat dat betekent voor het graasgebied voor edelherten dat midden in het plangebied ligt en dat door de provincie Limburg gefinancierd is. Uit de beantwoording blijkt nu dat de dieren pech hebben: het graasgebied wordt gewoon afgegraven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier