h

Geen boringen naar schaliegas tenzij het echt veilig is

2 september 2013

Geen boringen naar schaliegas tenzij het echt veilig is

Schaliegas is een energiebron die vergelijkbaar is met aardgas. Over het gas zelf is weinig tot geen discussie, maar des te meer over de winning hiervan, het zogenaamde 'fracking'. Hierbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten diep in de grond. Er is angst voor aardbevingen en milieuschade vanwege de chemicaliën en tot op heden bestaat daarover veel onduidelijkheid. Minister Kamp heeft onlangs de discussie over boringen naar schaliegas verder aangewakkerd. Hij gaat uit van ‘beheersbare risico’s’ en neigt groen licht te geven voor schaliegasboringen in Nederland. Ook in Limburg zijn plekken waar mogelijk winbare hoeveelheden schaliegas in de bodem zitten.

SP Statenlid Ben Rewinkel: “De SP is niet tegen de winning van schaliegas, maar dat dient dan wel onder strikte voorwaarden van veiligheid te gebeuren en er mag geen onacceptabele milieuschade ontstaan. Daarom hebben wij een motie opgesteld die moet voorkomen dat er in Limburg geboord wordt naar schaliegas, voordat het zeker is dat er geen risico’s aan verbonden zijn. We hebben de andere fracties gevraagd deze motie mede te ondertekenen, ook de coalitiefracties CDA, VVD en PvdA. Wij rekenen op hun steun.”

De motie zal tijdens de Statenvergadering van 4 oktober worden behandeld.

U bent hier