h

“En dit noemen ze natuurontwikkeling?"

26 augustus 2013

“En dit noemen ze natuurontwikkeling?"

Het graasgebied voor edelherten aan de voet van het Reichswald wordt afgegraven. Dat valt te concluderen uit de beantwoording van vragen aan het provinciebestuur van het Limburgse SP-Statenlid Rob Janssen. Het initiatiefplan Koningsven-De Diepen moet zandwinning en natuurontwikkeling gaan combineren in de gemeente Gennep. Rob Janssen vroeg afgelopen zomer in Maastricht wat dat betekent voor het graasgebied voor edelherten dat midden in het plangebied ligt en dat door de provincie Limburg gefinancierd is. Uit de beantwoording blijkt nu dat de dieren pech hebben: het graasgebied wordt gewoon afgegraven.

Janssen: “De provincie beweert dat het allemaal niet zo erg is, omdat de herten momenteel slechts beperkt gebruik zouden maken van het graasgebied. Als dat waar is, dan is het geld dat aan de realisatie is besteed dus gewoon weggegooid. Maar als het niét waar is, hoe is het begrip ‘natuurontwikkeling’ dan op te vatten? De werkzaamheden gaan volgens de Milieu Effectrapportage namelijk 15 jaar duren.”

De Limburgse SP heeft twijfels over nut en noodzaak van het initiatiefplan Koningsven-De Diepen. De partij vindt het weinig zinvol om natuur te ontwikkelen waar al natuur is. Het aantal mensen dat in het gebied dagelijks fietst, wandelt, hardloopt, paard rijdt of gewoon de hond uitlaat vormt voor de SP het bewijs dat het met de natuur in het gebied momenteel wel snor zit. Rob Janssen beraadt zich op vervolgstappen.

U bent hier