h

SP geschrokken van tariefverhogingen Veolia

12 september 2013

SP geschrokken van tariefverhogingen Veolia

De SP in Provinciale Staten is flink geschrokken van de kop "Trein wordt duurder voor ouderen" in de Limburgse kranten van woensdag 11 september. Het krantenartikel, maar ook het interview op L1 radio met de heer De Beer, directeur van Veolia, roept meer vragen op dan er beantwoord worden. Aangezien het provinciebestuur voorstellen over tariefverhogingen moet goedkeuren heeft de SP gevraagd om helderheid te verschaffen en om dit voorstel van Veolia in een commissie van Provinciale Staten openbaar te behandelen.

SP Statenlid Ben Rewinkel: “De tariefverhoging staat haaks op het beleid om mensen te verleiden om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ritprijzen zouden wat ons betreft niet hoger, maar juist lager moeten worden. De forse verhoging van de ritprijzen die eraan dreigt te komen is dus een slechte ontwikkeling. Voor sommige groepen, zoals ouderen, zal het reizen welhaast onbetaalbaar worden, terwijl juist deze mensen vaak zijn aangewezen op het openbaar vervoer.”

U bent hier