h

Geld Culturele Hoofdstad provinciebreed inzetten

6 september 2013

Geld Culturele Hoofdstad provinciebreed inzetten

De Limburgse SP betreurt het dat Maastricht en de partnersteden Sittard-Geleen en Heerlen niet gekozen zijn als Europese Culturele Hoofdstad 2018. Hiermee gaat een kans voorbij om niet alleen de culturele sector, maar ook de vrijetijdseconomie een impuls te geven. De inspanningen die door de organisatie VIA2018 in opdracht van de provincie en gemeenten zijn geleverd zijn echter niet nutteloos geweest en hebben voor veel nieuwe initiatieven en ideeën gezorgd. De provincie heeft 20 miljoen euro gereserveerd om te investeren in cultuur in het geval dat de jury voor Limburg had gekozen. Dit geld kan wat de SP betreft de komende jaren provinciebreed worden ingezet voor verdere ontwikkeling en vernieuwing van de gehele Limburgse cultuursector.

Fractievoorzitter Daan Prevoo: “Er wordt al meteen gesproken over een plan B. Dat doet vermoeden dat er voldoende wil is om te investeren in cultuur en de ingeslagen weg voort te zetten. Wat de SP betreft kijken we voor plan B wél naar de hele provincie, van noord tot zuid. Niet alleen Maastricht, maar ook andere gemeenten in Limburg moeten hiervan kunnen profiteren. De provincie heeft immers een taak op het gebied van cultuurbeleid. Met de Euregio kan ook verder worden samengewerkt onder de voorwaarde dat partners gelijke bijdragen willen investeren in Euregionale samenwerking en dat het geld dus niet alleen van onze kant hoeft te komen. Het geld zou met name ook in vernieuwende projecten op het gebied van kunst en cultuur moeten worden geïnvesteerd. Het is goed het traditionele te koesteren, daar belandt ook het meeste geld. Daarnaast moet er nu ook eens gekozen worden voor nieuwe ideeën.”

Wat de SP betreft kan een deel van de gereserveerde 20 miljoen euro de komende jaren geïnvesteerd worden in popcultuur. Dat is de meest vernieuwende sector door crossovers met film, theater, klassiek, mode, audiovisuele kunst en nieuwe media. De SP wil de komende vier jaar tenminste 1 miljoen euro investeren in de Limburgse popcultuur. Een ander deel van het gereserveerde geld kan worden ingezet voor infrastructurele verbeteringen en zelfs het opvangen van gemeentelijke bezuinigingen op cultuur. Wat de SP betreft mag een deel ook terugvloeien naar de algemene reserves, zodat er ruimte ontstaat voor het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen zoals armoede en voor ondersteuning van voedsel- en kledingbanken.

U bent hier