h

Nieuws uit 2013

17 mei 2013

Steun voor voedselbank: Staten bekrachtigen voorstel SP

De provincie blijft zich inspannen voor steun aan de voedselbanken. In de vergadering van Provinciale Staten op 17 mei is een voorstel van de SP uit 2012, om de voedselbanken zo goed mogelijk te ondersteunen, wederom bekrachtigd. Dit overigens nadat de PvdA vandaag met hetzelfde voorstel kwam. "Het provinciebestuur is sinds vorig jaar hard bezig om het voorstel van de SP uit te voeren. Het is dan ook vreemd om nu iets aan de provincie te vragen, terwijl dit al in uitvoering is", aldus SP Statenlid Marleen van Rijnsbergen.

Lees verder
2 mei 2013

SP organiseert Floriade wandeling

De SP organiseert op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, een wandeling over het Floriadeterrein. De wandeling is een protest tegen het grote verlies van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Daarnaast wil de SP alle inwoners van Noord-Limburg de gelegenheid geven om door het park te wandelen.

Lees verder
24 april 2013

SP buigt niet voor dictaat van de macht

Kort voor het eind van een bewogen vergadering op 28 maart verliet de fractie van SP de Statenzaal. Dit verdient uitleg aan onze kiezers en achterban. De Statenfractie van de SP heeft bij hoge uitzondering unaniem besloten de vergadering te verlaten, omdat naar de mening van de SP doelbewust de regels werden overtreden. De SP was het niet eens met de gang van zaken, het CDA probeerde namelijk op een vooraf bedachte wijze de geldende regels van de vergadering op te rekken. Dit om een volksvertegenwoordiger, in dit geval van de PVV, de mond te snoeren. Uiteindelijk kreeg de SP gelijk, zo bleek afgelopen maandag 22 april, toen tijdens een presidiumvergadering de hele gang van zaken werd besproken.

Lees verder
24 april 2013

Geen steun voor initiatiefvoorstel SP voor armoedebestrijding Limburg

Op 19 april werd tijdens een vergadering van de commissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid een initiatiefvoorstel van de SP besproken voor armoedebestrijding in Limburg. Tijdens deze eerste behandeling wilde de SP graag met andere fracties van gedachten wisselen over de vraag hoe de provincie een bijdrage kan leveren in het bestrijden van armoede. Het voorstel liet daarom voldoende ruimte aan andere partijen om met ideeën te komen. Eerder hadden zij immers aangegeven het probleem van armoede te erkennen, dus de SP rekende op steun. Helaas bleef die steun uit en was er veel kritiek op het voorstel. De SP streeft er daarom naar om na de zomer met een aangepast voorstel te komen dat wel op steun kan rekenen.

Lees verder
24 april 2013

Essentgeld moet duurzaam geïnvesteerd worden in Limburgse samenleving

Op 5 april discussieerden Provinciale Staten in een gezamenlijke Statencommissie over de versnelde inzet van het zogenaamde Essentgeld. De huidige coalitie van VVD-CDA-PvdA wil de opbrengsten uit de beleggingen van het Essentgeld versneld inzetten om het coalitieprogramma niet binnen twee jaar, maar zo snel mogelijk uit te voeren. De SP is altijd van mening geweest dat de opbrengsten van de verkoop van de Essent-aandelen de burger moeten toekomen. Deze hadden al lang kunnen worden ingezet voor een breed maatschappelijk nut, zoals meer banen, goed en betaalbaar openbaar vervoer, een provinciaal energiebedrijf en de bestrijding van armoede. De SP wil met het geld duurzame investeringen doen waar de mensen iets aan hebben. De Limburgers hebben dit recht zelf opgebouwd door decennialang netjes de energierekening te betalen. Dat mag deze coalitie niet vergeten!

Lees verder
13 maart 2013

Edelchemie: Wie zal dat betalen?

De Statenfractie van de SP wil weten wie er uiteindelijk gaat opdraaien voor de sanering van het terrein van Edelchemie te Panheel. Recentelijk liet de provincie op dat terrein 50 ton afvalwater wegpompen. De SP prijst het alerte optreden door de provincie, maar begint zich wel steeds meer af te vragen wie de totale saneringskosten moet gaan betalen van het zwaar verontreinigde en sinds vorig jaar hermetisch afgesloten terrein.

Lees verder

Pagina's

U bent hier