h

SP wil zorgvuldigheid in dossier vliegveld Maastricht-Aachen

20 november 2013

SP wil zorgvuldigheid in dossier vliegveld Maastricht-Aachen

De discussie over het voortbestaan van het technisch failliete Maastricht Aachen Airport (MAA) is weer opgelaaid. De provincie wil het vliegveld overnemen. Provinciale Staten moeten hierover op 7 februari 2014 een besluit nemen. De Statenfractie van de SP wil in deze complexe situatie een zorgvuldige afweging kunnen maken over een mogelijke overname óf zelfs eventuele sluiting van de Limburgse luchthaven Maastricht-Aachen.

“Om een goede afweging te kunnen maken, moeten wel alle kaarten op tafel liggen. Wij willen zien wat de gevolgen zijn van een overname, maar ook van een sluiting. Daarnaast willen we alternatieven zien, zoals bijvoorbeeld samenwerking met luchthavens in de omgeving”, zegt fractievoorzitter Daan Prevoo. De SP is vooral bezorgd om de werkgelegenheid. Ongeveer 800 banen zijn direct of indirect afhankelijk van de luchthaven. De SP wil daarom ook van het provinciebestuur weten wat de gevolgen zijn indien Maastricht Aachen Airport zou worden gesloten. “Het gaat om concrete banen waar veel gezinnen van afhankelijk zijn. De SP is niet geïnteresseerd in een luchthaven als prestigieus speeltje voor de provincie. Het feit dat het om mensen en werkgelegenheid gaat maakt de keuze complex en lastig. Daar moeten we zorgvuldig in handelen”, aldus de SP.

De SP heeft in schriftelijke vragen expliciet gevraagd naar de gevolgen van sluiting van het vliegveld, omdat het provinciebestuur zich enkel lijkt te richten op een overname. Met Provinciale Staten is echter nadrukkelijk afgesproken ook het scenario van sluiting zorgvuldig te onderzoeken. De SP wil vóór de commissievergadering van 29 november 2013, waar het onderwerp op de agenda staat, weten wat de consequenties van een sluiting zijn. Daarnaast wil de SP weten wat de economische invloed is van MAA op de Limburgse economie en wat samenwerking met omliggende vliegvelden zou kunnen betekenen. De bekendmaking dat het provinciebestuur de luchthaven wil redden omwille van de werkgelegenheid en het economisch belang klinkt in de oren van de SP positief. Dit kan echter niet tegen elke prijs en mag ook niet betekenen dat het vliegveld eindeloos gefinancierd moet worden door de provincie, het vliegveld is immers nog nooit winstgevend geweest.

Het provinciebestuur heeft onlangs bekendgemaakt dat zij het vliegveld deels wil overnemen in de hoop een exploitant te vinden voor de bedrijfsvoering. Als belangrijkste motivatie voor de overheidssteun aan vliegveld MAA wordt door de voorstanders steeds het economisch belang van het vliegveld voor Limburg aangevoerd. Nog nooit is echter aangetoond welk economisch belang het vliegveld nu precies dient en of dit wel opweegt tegen de overheidssteun. Ook is het onduidelijk of deze economische impuls voor de regio wellicht ook op andere wijze kan worden verkregen, wellicht met minder of geen inzet van overheidsgeld.

U bent hier