h

Hoge drempels opgeworpen tegen boringen naar schaliegas

6 oktober 2013

Hoge drempels opgeworpen tegen boringen naar schaliegas

Afgelopen vrijdag is een motie van de SP met overgrote meerderheid aangenomen die diverse hoge drempels opwerpt als de landelijke overheid wil overgaan tot boringen naar schaliegas in Limburg. Door de motie mogen er geen boringen in Limburg komen zolang niet op overtuigende wijze is vastgesteld dat dit veilig kan gebeuren. Ook worden geen boringen toegestaan zolang niet duidelijk is dat er voor nu en later geen onacceptabele milieuschade zal ontstaan. De derde voorwaarde is dat er een breed draagvlak onder de Limburgse bevolking moet zijn.

In de motie wordt verder bepaald dat deze voorwaarden opgenomen worden in alle relevante regelgeving van de provincie. Hierdoor wordt het voor de landelijke overheid bijzonder moeilijk om, met de Mijnwet in de hand, de provincie aan de kant te zetten. Mocht er in de toekomst aan alle de voorwaarden voldaan worden, dan zal een belangrijk deel van de meeropbrengsten van schaliegas geïnvesteerd moeten worden in de Limburgse economie.

Initiatiefnemer van de motie, SP Statenlid Ben Rewinkel, is tevreden over de uitkomst. Er is vooraf veel overleg geweest met alle partijen. Met name de VVD is actief betrokken geweest bij het schrijven van de tekst. Van de 10 partijen in Provinciale Staten was uiteindelijk alleen GroenLinks tegen.

Schaliegas is vergelijkbaar met aardgas en is niet zelf het probleem. Wel omstreden zijn de methodes waarmee dit gas gewonnen wordt. Hiervoor zijn miljoenen liters water nodig die onder hoge druk, samen met diverse chemicaliën, in de bodem geperst worden. In Midden- en Noord-Limburg zouden grote hoeveelheden schaliegas diep in de bodem zitten. Er hebben zich al drie maatschappijen gemeld die hiernaar willen boren.

De beste manier om boringen naar schaliegas te voorkomen is en blijft het investeren in duurzame energiebronnen.

Bekijk hier de motie

U bent hier