h

Voorzieningen verdwijnen uit Kerkrade

25 november 2008

Voorzieningen verdwijnen uit Kerkrade

De stad Kerkrade wordt de laatste jaren ernstig getroffen door een leegloop van allerlei instellingen en bedrijven. Het ziekenhuis is gesloten, binnen 2 jaar zal het CWI naar Heerlen worden verplaatst, defensie is vertrokken en onlangs werd duidelijk dat een onderwijsinstelling zal verdwijnen.

Kerkrade had einde jaren zestig ook al een geweldige dip toen de mijnen sloten. Vervangende werkgelegenheid bleef veelal uit en het percentage werklozen groeide naar ongekende hoogte.

De SP heeft Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd of ze in gesprek wil gaan met het bestuur van Kerkrade om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om het tij te keren. Volgens de SP kan de provincie hier ook een belangrijke rol in spelen. Daarnaast wil de SP van GS weten wat ze van de voorgenomen sluiting van college Rolduc vindt.

U bent hier