h

SP wil reddingsplan voor Limburgse beeld- en geluidsarchieven

27 oktober 2008

SP wil reddingsplan voor Limburgse beeld- en geluidsarchieven

De SP in Provinciale Staten wil dat er snel werk wordt gemaakt van het digitaliseren van belangrijke beeld- en geluidsopnamen van Limburgse musea, gemeenten en L1. Veel opnamen staan op band en zijn nog niet gedigitaliseerd, hierdoor dreigt een belangrijk deel van de Limburgse geschiedenis verloren te gaan.

De Nederlandse regionale omroepen schrijven letterlijk en figuurlijk geschiedenis. Dankzij de verslaggeving van deze omroepen worden belangrijke regionale gebeurtenissen, evenementen, en gebruiken vastgelegd voor het nageslacht. Al enige tijd zijn de regionale omroepen met minister Plasterk in gesprek over het digitaliseren en archiveren van hun beeld- en geluidsopnamen. Tot op heden hebben deze gesprekken niets opgeleverd. De SP is van mening dat de L1 en haar voorlopers een belangrijke taak vervullen in het in woord en beeld brengen van het heden en verleden van onze provincie en dat belangrijke archiefstukken van L1 en haar voorlopers niet verloren mogen gaan. De partij wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of de provincie de omroep wil ondersteunen.

Naast het archief van L1 en haar voorlopers, beschikken vele Limburgse gemeenten en musea over belangrijke beeld en geluidsopnamen. Van groot belang is daarbij de verzameling van het Limburgs Film en Video Archief (Lifva) dat sinds 1999 structureel is ondergebracht bij het Limburgs Museum. Hier worden honderden films over Limburg bewaard, waarvan de oudste uit 1911 dateert. Deze opnamen vertegenwoordigen, samen met het archief van L1, een belangrijk deel van de Limburgse geschiedenis van de afgelopen 100 jaar.

Om te voorkomen dat bandopnamen verloren gaan moet er op korte termijn samen met gemeenten en grote beheerders van archieven van beeld- en geluidsmateriaal in onze provincie, een inventarisatie worden gemaakt van belangrijke beeld- en geluidsopnamen. Deskundigen schatten dat het totaal om 400 tot 500 uur aan filmmateriaal gaat.

Als het aan de SP ligt moet dit resulteren tot een provinciale inhaalslag in de digitalisering van beeld- en geluidsopnamen. Hierbij is het van belang dat er niet op ad hoc basis wordt gewerkt, maar dat er een algemene en brede inventarisatie wordt gemaakt, waarbij ook wordt gelet op de materiële staat van de dragers, waardoor goede keuzen kunnen worden gemaakt over welke belangrijke beelden het eerst moeten worden gedigitaliseerd. De partij vraagt GS om snel met de betrokken partijen om tafel te gaan zitten om tot een reddingsplan te komen door belangrijke archiefopnamen te digitaliseren en ze voor het brede publiek toegankelijk te maken.

U bent hier