h

Nieuws van de afdeling

6 november 2021

SP versterkt de controlerende taak van de Staten om de bestuurscultuur te veranderen

De opnieuw door Marc van Caldenberg ingediende en aangenomen Motie Uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen pas na toestemming PS, zorgt ervoor dat de Staten haar controlerende rol t.o.v. het College beter kan uitvoeren en de bestuurscultuur verandert.
'Met deze Motie zorgen we ervoor dat de juiste mensen op de juiste plekken komen in plaats van dat er gebruik wordt gemaakt van het ons-kent-ons netwerk en baantjes onderling verdeeld worden, zoals in de afgelopen jaren veelvuldig is gebeurd' aldus Marc van Caldenberg.

De Motie verzoekt  het College bij het maken van een uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen, waarbij de uitzondering het niet houden van een selectieprocedure is, voorafgaand aan de benoeming of opdrachtverlening deze uitzondering voor te leggen aan Provinciale Staten ter goedkeuring.

Lees verder
6 november 2021

SP wil de onderste steen boven hebben inzake de IKL affaire

De aangenomen Motie Openbaarmaking BDO-rapport, ingediend door Fractievoorzitter Marc van Caldenberg, gaat over de IKL-affaire.  Onderzoeker Gooidijk heeft in zijn onderzoek naar de IKL affaire geconstateerd dat er sprake was van belangenverstrengeling. De RvC van IKL heeft hierop opdracht gegeven aan BDO om te onderzoeken of er sprake van zelfverrijking was. Echter voor publicatie van het rapport is IKL failliet gegaan waardoor dit rapport niet is opgeleverd. 'De SP wil schoon schip maken en de onderste steen boven krijgen om voor eens en voor altijd af te rekenen met de verziekte bestuurscultuur in Limburg' aldus Marc van Caldenberg. De motie draagt het College op om ervoor te zorgen dat dit rapport beschikbaar komt voor Provinciale Staten zo dat deze bevindingen, conclusies en aanbevelingen betrokken kunnen worden bij verdere besluitvorming.

Lees verder
6 november 2021

SP gaat Limburgs OV betaalbaar maken

Met de aangenomen Motie All-in OV ticket van Statenlid Jorge Wolters Gregório wordt het College op pad gestuurd om samen met Arriva informatie over vorm en financiering op te halen bij de Oostenrijkse regering die het concept van een Klimaat OV ticket recent met succes heeft geïntroduceerd. 'Bij zoveel files of geen auto tot je beschikking hebben, moeten we de optie geven om een betaalbare jaarkaart op al het Openbaar Vervoer te nemen.'  aldus Jorge Wolters Gregório. Aan het College is opgedragen om in de 2e helft van 2022 met een voorstel voor een dergelijk ticket in Limburg te komen.

Lees verder
6 november 2021

SP zorgt voor structurele financiering van de Kinder- en Jongeren Rechtswinkel

Met het aangenomen Amendement Structurele financiering KJRW, dat statenlid Yolanda Claessens heeft ingediend, is er eindelijk geregeld dat de Kinder- en Jongeren Rechtswinkel een structurele financiering krijgt van 15.000 euro per jaar. 'Hiermee komt een einde aan het ieder jaar opnieuw bij Gemeentes en Provincie moeten leuren om geld te krijgen voor het belangrijke werk dat ze voor kinderen in Limburg, die dat hard nodig hebben, doen' aldus Yolanda Claessens. 

Lees verder
5 november 2021

Inbreng SP bij de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten d.d. 5-11-21

Voorzitter,
De overheid verdwijnt langzaam uit het straatbeeld, en daar waar voorzieningen verdwijnen groeit het onbehagen. Zichtbare overheidsvoorzieningen nemen af, een proces dat zich in Limburg sneller voltrekt dan in de Randstad, dat terwijl de bevolking ook blijft groeien. Het pijnlijke is dat het de meest kwetsbare mensen zijn die als eerste bij voorzieningen zouden moeten uitkomen die vaak als laatste vinden.

Lees verder
4 oktober 2021

SP zorgt voor aanpassing Omgevingsvisie Limburg in relatie tot de toekomst van MAA

Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1-10-2021 heeft de SP fractie een Amendement ingediend, samen met PvdA, PvdD, GL, PVV en D66, om de in de Omgevingsvisie opgenomen tekst over Maastricht Aachen Airport te wijzigen in afwachting van de lopende onderzoeken naar MAA.

Lees verder

Pagina's

U bent hier