h

Nieuws van de afdeling

11 oktober 2022

3 door SP ingediende moties aangenomen tijdens PS d.d. 30-9-2022

Tijdens de PS vergadering d.d. 30-9 jl. zijn onderstaande 3 door de SP ingediende moties aangenomen:

Lees verder
27 september 2022

EEN GESLAAGDE SP LIMBURG DAG

Foto: Bas Quaedvlieg

We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagde SP Limburg Dag die we op 24-9 jl. in het Gouvernement aan de Maas hebben gehouden. We hebben op deze dag zo'n 140 mensen, leden en niet leden, kunnen laten kennis maken met ons werk in Provinciale Staten. Naast een videoboodschap van Lilian Marijnissen, anekdotes van oud Statenleden Peter van Zutphen, Paul Geurts en Thijs Coppus, een toelichting op het belang van PS voor de partij door Arnout Hoekstra, kon men deelnemen aan een rondleiding door het Provinciehuis verzorgt door VVV gidsen, kon men in gesprek gaan met (oud) Statenleden en in de de Statenzaal ervaren hoe het is om een debat te voeren. Daarnaast kon men op de foto met Gouverneur Roemer die helaas niet in levende lijve aanwezig kon zijn. En genieten van live muziek van de band Sjeng, Sjir en d'r Sjele, koffie met vlaai, een heerlijke lunch en ter afsluiting een borrel. Wij danken via deze weg nogmaals alle gasten en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze onvergetelijke dag. 

Lees verder
4 juli 2022

5 Aangenomen SP Moties bij de Voorjaarsnota 2022

Bij het debat over de Voorjaarsnota 2022 op 1-7 jl. zijn onderstaande 5 SP moties met een ruime meerderheid aangenomen in het Limburgse Parlement: 

Lees verder
28 juni 2022

SP Motie Red de boeren uit de knel aangenomen

Naar aanleiding van het in Provinciale Staten op 24-6 gevoerde debat inzake stikstof is de door de SP ingediende motie Red de boeren uit de knel aangenomen. De motie roept het College op om:

Lees verder
17 mei 2022

WEG MET DE DOEMSCENARIO'S

Foto: Marc van Caldenberg, fractievoorzitter SP Statenfractie

Opinie: De discussie over MAA moet gaan over hoe we de Limburgse economie versterken en onze steden en dorpen bereikbaar maken voor iedereen

Lees verder
11 april 2022

SP trekt financiële teugels aan in provinciehuis

Foto: Marianne Winthagen

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met het SP voorstel om de financiële teugels van het provinciebestuur aan te trekken. Hiermee wordt het financiële mandaat voor het verstrekken van leningen en subsidies ingeperkt van 2,5 mljn. naar 1 mljn.
“Er wordt veel geld door het Provinciehuis verstrekt aan grote bedrijven, wat naar onze zin onvoldoende transparant is. Dit vraagt om meer checks & balances en democratische goedkeuring door de Staten om te voorkomen dat de Provincie de flappentap van het groot bedrijf is.” aldus fractievoorzitter Marc van Caldenberg. CDA, VVD, Lokaal Limburg en D66 stemden tegen het amendement. Ondanks dat D66 het niet eens was met het amendement hebben ze wel voor het hele voorstel, dat door een eerder aangenomen SP Motie tot stand is gekomen, gestemd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier