h

Nieuws van de afdeling

6 november 2021

SP gaat Limburgs OV betaalbaar maken

Met de aangenomen Motie All-in OV ticket van Statenlid Jorge Wolters Gregório wordt het College op pad gestuurd om samen met Arriva informatie over vorm en financiering op te halen bij de Oostenrijkse regering die het concept van een Klimaat OV ticket recent met succes heeft geïntroduceerd. 'Bij zoveel files of geen auto tot je beschikking hebben, moeten we de optie geven om een betaalbare jaarkaart op al het Openbaar Vervoer te nemen.'  aldus Jorge Wolters Gregório. Aan het College is opgedragen om in de 2e helft van 2022 met een voorstel voor een dergelijk ticket in Limburg te komen.

Lees verder
6 november 2021

SP zorgt voor structurele financiering van de Kinder- en Jongeren Rechtswinkel

Met het aangenomen Amendement Structurele financiering KJRW, dat statenlid Yolanda Claessens heeft ingediend, is er eindelijk geregeld dat de Kinder- en Jongeren Rechtswinkel een structurele financiering krijgt van 15.000 euro per jaar. 'Hiermee komt een einde aan het ieder jaar opnieuw bij Gemeentes en Provincie moeten leuren om geld te krijgen voor het belangrijke werk dat ze voor kinderen in Limburg, die dat hard nodig hebben, doen' aldus Yolanda Claessens. 

Lees verder
5 november 2021

Inbreng SP bij de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten d.d. 5-11-21

Voorzitter,
De overheid verdwijnt langzaam uit het straatbeeld, en daar waar voorzieningen verdwijnen groeit het onbehagen. Zichtbare overheidsvoorzieningen nemen af, een proces dat zich in Limburg sneller voltrekt dan in de Randstad, dat terwijl de bevolking ook blijft groeien. Het pijnlijke is dat het de meest kwetsbare mensen zijn die als eerste bij voorzieningen zouden moeten uitkomen die vaak als laatste vinden.

Lees verder
4 oktober 2021

SP zorgt voor aanpassing Omgevingsvisie Limburg in relatie tot de toekomst van MAA

Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1-10-2021 heeft de SP fractie een Amendement ingediend, samen met PvdA, PvdD, GL, PVV en D66, om de in de Omgevingsvisie opgenomen tekst over Maastricht Aachen Airport te wijzigen in afwachting van de lopende onderzoeken naar MAA.

Lees verder
1 oktober 2021

Emile Roemer voorgedragen als nieuwe gouverneur van Limburg

We zijn verheugd met de voordracht van Emile Roemer als de nieuwe Gouverneur van Limburg!
Lees verder
2 september 2021

REMKES MOET KIEZEN: ‘DEN HAAG OF LIMBURG’

Dat is de reactie van Marc van Caldenberg, voorzitter van de SP Statenfractie, op het nieuws dat Remkes naast zijn functie als waarnemend gouverneur van Limburg er nog een nevenfunctie bij wil pakken als informateur in Den Haag.

Lees verder

Pagina's

U bent hier