h

Nieuws van de afdeling

17 november 2023

MEERDERHEID STATEN STEMT VOOR DE SP MOTIE BELANGEN DE PEEL

Foto: Marianne Winthagen

Afgelopen vrijdag 10-11 heeft een meerderheid van de Staten ingestemd met de motie van statenlid Jorge Wolters Gregório die aandacht vraagt om de belangen van De Peel zeker te stellen.

Lees verder
17 november 2023

SP MOTIE ZORGEN VOOR ONZE ZORG WORDT RUIM GESTEUND IN PROVINCIALE STATEN

Foto: Marianne Winthagen

De door SP Statenlid Cynthia Smeets ingediende motie ‘Zorgen voor onze zorg’ is afgelopen vrijdag door alle partijen in Provinciale Staten gesteund met uitzondering van de PVV en FvD.

Lees verder
15 november 2023

SP MOTIE OM DE GROEI VAN LUXE VAKANTIEPARKEN AAN BANDEN TE LEGGEN AANGENOMEN

Foto: Marianne Winthagen

Afgelopen vrijdag is de door SP statenlid Laila Kuiper ingediende SP motie ‘Toerisme in Harmonie’ met een ruime meerderheid door Provinciale Staten aangenomen.

Lees verder
10 november 2023

SP moties aangenomen gericht op Armoedebestrijding, Zorglandschap, Zorgbuurthuizen, Vliegbasis de Peel en Vakantieparken

Foto: Marianne Winthagen

Onderstaande 5 moties zijn in de vergadering van Provinciale Staten d.d. 10-11 jl. met een ruime meerderheid aangenomen bij de behandeling van de Begroting 2024:

Lees verder
18 september 2023

Statenfractie een half jaar actief

Na het aantreden van de Statenfractie een half jaar geleden hebben de Statenleden Jorge Wolters Gregorio, Cynthia Smeets en Laila Kuiper over tal van onderwerpen schriftelijke vragen gesteld aan het College, waarvan hieronder een opsomming. Op vrijdag 15-9 jl. hebben ze ook het initiatief genomen om de ongebreidelde groei van het aantal Vakantieparken in Limburg op de agenda te zetten. 

Lees verder
17 juni 2023

Limburgse SP leden akkoord met coalitie deelname

Foto: Marianne Winthagen

Limburgse SP afdelingen kwamen in afvaardiging op 17 juni samen in Roermond tijdens een regioconferentie. Daar werd het coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’ besproken. Met dit akkoord drukt de SP haar stempel met belangrijke zoals een sterke sociale agenda, ruimte voor bewegen en sport, het ontzien van kwetsbare buurten met een wijkenaanpak en het oprichten van een provinciale Limburgse energie maatschappij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier