h

We feliciteren Statenlid Laila Kuiper met haar Maidenspeech over het Kader Cultuur en Erfgoed voor iedereen

5 april 2024

We feliciteren Statenlid Laila Kuiper met haar Maidenspeech over het Kader Cultuur en Erfgoed voor iedereen

Foto: Marianne Winthagen

In de vergadering van Provinciale Staten op 5-4-24 heeft Statenlid Laila Kuiper bij de behandeling van het Beleidskader 'Cultuur en Erfgoed voor iedereen' haar Maidenspeech gehouden. Een speech waar haar sterke betrokkenheid bij haar regio uit blijkt!
De tekst van haar speech staat hieronder:

Goedemorgen collega’s, aanwezige pers en alle Limburgers thuis,

Al jaren werk ik als vrijwilliger bij de Luisterlijn. Voor wie de Luisterlijn niet kent: mensen kunnen 24 uur per dag 7 dagen per week hun verhaal kwijt bij een vrijwilliger die luistert en ondersteunt. Eenzaamheid is een van de onderwerpen die vaak ter sprake komt, en we willen die eenzaamheid doorbreken.

Eenzaamheid kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een laag inkomen, verlies van werk, sociale isolatie en gezondheids-problemen. Dit is iets wat we niemand toewensen en het gaat volledig tegen de waarde “menselijke waardigheid” van de SP in. Goed dat we daar verandering in aan gaan brengen want dit beleidskader heet niet voor niets ‘Cultuur en Erfgoed voor Iedereen’.

Een laag inkomen heeft een grote impact zowel op volwassenen als zeker ook op kinderen. Zij missen de mogelijkheid om deel te nemen aan verenigingen en zich te ontwikkelen op cultureel gebied, simpelweg omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Ook volwassenen ervaren dezelfde problemen, met als gevolg eenzaamheid en gezondheidsproblemen. Juist de mensen die zich financieel geen lidmaatschap kunnen veroorloven, zouden enorm profiteren van deelname aan verenigingen en het kunnen genieten van al het moois dat Limburg te bieden heeft.

Naast het Jeugdfonds Sport en Cultuur, is er een Volwassenfonds Sport en Cultuur. Voor de SP is gelijkwaardigheid hierbij van groot belang. We zijn het er allemaal over eens dat volwassenen net zoveel baat hebben bij verbinding, ontwikkeling en ontspanning als jongeren. Daarom pleit ik voor een structurele, gelijkwaardige subsidie voor het volwassenenfonds. Het blijkt dat subsidie van de provincie, gemeentes over de streep trekt om zich erbij aan te sluiten.

Naast de sport moet wat ons betreft de cultuur ook met hulp van de provincie extra aandacht krijgen via gemeenten. Dit heeft een dubbel effect: het versterkt verenigingen en andere culturele organisaties door extra leden én zorgt voor meer bezoekers bij festivals, musea en erfgoedlocaties. Het brengt het nodige toerisme naar onze provincie en zorgt voor versterking en toekomstbestendigheid van onze cultuur en erfgoed in Limburg.

Een ander belangrijk onderwerp waar we ons op richten, is de Limburgse taal. Communicatie is een basisbehoefte voor iedereen. Hoewel ik zelf geen Limburgs spreek, kan ik het Venloos dialect wel verstaan en zelfs meezingen mit de Vasteloavend (en onze gouverneur inmiddels ook heb ik gehoord).

Het is opvallend dat privé en bij contact met overheidsinstanties altijd de vraag wordt gesteld of het in het Limburgs mag. Het antwoord is ja, maar toch gebeurt het nooit. Hierdoor wordt het moeilijk om op natuurlijke wijze mee te doen in de Limburgse taal. De enige manier om de taal te leren, is door te luisteren naar Limburgers onderling. Maar dit voelt weer vreemd, net zoals het voor een Limburgssprekende vreemd is om Limburgs te praten met iemand die de taal niet spreekt stel ik mij voor.

Voor degenen die dat willen, vindt de SP de mogelijkheid om lessen te volgen een goed idee. Het Limburgs is een regionale taal in al zijn verscheidenheid, waard om behouden te worden voor de toekomst.

Laten wij wel waken dat wanneer wij met het aanvragen van een speciale status voor ons regionale taal, de kosten van de invoering daarvan voor onze inwoners, scholen en andere bedrijven en organisaties behapbaar blijven. Kan de gedeputeerde aangezien de vele opgaven die Limburg heeft hier een toezegging in doen?

En dan als laatste maar zeker niet minst belangrijke het Limburgs Museum dat onze financiële steun verdient. Het museum is onmisbaar geworden voor onze identiteit, educatie en erfgoed in Limburg. Wij vragen de gedeputeerde dat het ontwikkelplan van het Limburgs Museum, met de financiële middelen die wij beschikbaar stellen, ook daadwerkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Tot zover voorzitter.

Reactie toevoegen

U bent hier