h

SP Motie aangenomen voor het uitvoeren van een Ex Ante onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer naar Campus Vastgoed Greenport Venlo

14 november 2022

SP Motie aangenomen voor het uitvoeren van een Ex Ante onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer naar Campus Vastgoed Greenport Venlo

Tijdens de PS vergadering van 11-11 jl. is de bovengenoemde, door Rene van der Valk ingediende, motie met een ruime meerderheid aangenomen. De motie komt voort uit het feit dat er een zorgelijke  financiële situatie is ontstaan bij de Campus Vastgoed Greenport Venlo door veel hogere onderhoudskosten, m.n. bij Villa Flora, het niet kunnen doorbelasten van de campus-service kosten naar huurders en lagere huuropbrengsten dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is in de begroting van 2020 zichtbaar geworden dat de Campus haar exploitatie niet eigenstandig uit de exploitatie kan dekken en is er naar aanleiding van deze zorgelijke financiële situatie een noodgreep  gedaan om de liquiditeit op korte termijn aan te sterken om een eventueel faillissement van de Campus te voorkomen. Hierop is na diverse analyses aan de Cie. FEB een achttal huisvestingsopties voor de toekomst voorgelegd om een besluit over te nemen. De SP is echter van mening dat voor deze problematiek een overkoepelend en objectief onderzoek nodig is teneinde een juiste keuze te maken voor een bestendige toekomst van de Campus en heeft daarom de Zuidelijke Rekenkamer verzocht om hier een onderzoek naar uit te voeren zodat PS met de uitkomsten van dit onderzoek haar besluitvorming in positieve zin kan ondersteunen.

Reactie toevoegen

U bent hier