h

SP Motie Red de boeren uit de knel aangenomen

28 juni 2022

SP Motie Red de boeren uit de knel aangenomen

Naar aanleiding van het in Provinciale Staten op 24-6 gevoerde debat inzake stikstof is de door de SP ingediende motie Red de boeren uit de knel aangenomen. De motie roept het College op om:

A. De regering per brief te laten weten dat:

  • het nieuwe stikstofbeleid wederom onvoldoende is, wat betreft instrumenten;
  • de provincie Limburg zich niet laat lenen om de problemen van het Kabinet te decentraliseren zonder voldoende geld en perspectief;
  • de financiële lasten van de stikstofreductie en transitie in de landbouw eerlijk verdeeld moeten worden over de hele keten van agro-industrie, veevoederbedrijven, banken en supermarkten waarbij de sterkste schouders hiervan de zwaarste lasten moeten dragen.

B. Niet stil te blijven zitten en zelf aan de slag te gaan met:

  • een noodzakelijk ambitieuze integrale aanpak uit te werken voor stikstof en ammoniakreductie in Limburg waarbij in alle sectoren zoals landbouw, industrie, transport en luchtvaart voor hun eerlijke deel in uitstoot bijdragen in reductie;
  • ruimte te bieden voor regionaal maatwerk waarbij uitgangspunt is dat de grootste vervuilers het meeste reduceren en financieel bijdragen om dit mogelijk te maken;
  • boeren om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor duurzame, biologische en extensievere vormen van landbouw.

Reactie toevoegen

U bent hier