h

5 Aangenomen SP Moties bij de Voorjaarsnota 2022

4 juli 2022

5 Aangenomen SP Moties bij de Voorjaarsnota 2022

Bij het debat over de Voorjaarsnota 2022 op 1-7 jl. zijn onderstaande 5 SP moties met een ruime meerderheid aangenomen in het Limburgse Parlement: 

Motie Claessens inzake Zwemmen in de Zuidplas waarin het College wordt opgedragen om: 
• Te bewerkstelligen dat de gemeente Heerlen en Natuurmonumenten afspraken kunnen maken over de voorwaarden, waaronder zwemrecreatie in de Zuidplas mogelijk gemaakt kan worden, zoals beschreven stond in de SOK tussen provincie, Sibelco en Natuurmonumenten en zo een langjarige belofte aan de omgeving in te lossen.
• Te respecteren dat de gemeente Heerlen de Mijnsteenberg van de ONIV tot gemeentelijk monument heeft bestemd;
• Nogmaals te benadrukken dat de zandwinning in 2032 definitief wordt afgerond en dat Sibelco geen verlenging van de vergunning meer krijgt.

Motie  Wolters Gregorio inzake Goed voorbeeld doet volgen waarin het college wordt opgedragen om: 

• Bij de directie te verzoeken om per 1-1-2023 niet langer plastic verpakkingen van voedsel of drinken in het bestuursgedeelte van het Gouvernement te gebruiken,
• De organisatie om een zo duurzaam mogelijk oplossing te vragen waarbij in prioritering verpakkingsreductie voor hergebruik/ recycling komt.

Motie Wolters Gregorio Limburgse gezinnen weer heel waarin het college wordt opgedragen om:
Er schriftelijk en mondeling bij de minister op aan te dringen om alle middelen aan te wenden die nodig zijn om de afhandeling van de uithuisplaatsingen voor december 2022 gedaan te hebben, zodat alle Limburgse gezinnen weer heel van de feestdagen kunnen geniet.

Motie Wolters Gregorio Minder spanning op hoogspanning waarin het college wordt opgedragen om:

• Speciaal coördinator Dhr. Ben Voorhorst te verzoeken om actief in te zetten op het realiseren van energieopslag-projecten in onze provincie,
• Als college van GS de Limburgse energie-coöperaties (met minimaal 50% lokaal eigenaarschap) actief te ondersteunen bij het realiseren van energieopslag-projecten in onze provincie.

Motie Wolters Gregorio Terugdringen lozingen in de Maas waarin het college wordt opgedragen om: 

• Met onze Rijksoverheid en zoveel mogelijk verantwoordelijke bestuursorganen uit de Maas omringende landen de dialoog aan te gaan de waterkwaliteit en beschikbaarheid te verbeteren,
• Leden van de commissie RLN de mogelijkheid te geven toehoorder te zijn en van de uitkomst uitgebreid verslag te doen aan PS.
 
 

Reactie toevoegen

U bent hier