h

WEG MET DE DOEMSCENARIO'S

17 mei 2022

WEG MET DE DOEMSCENARIO'S

Foto: Marc van Caldenberg, fractievoorzitter SP Statenfractie

Opinie: De discussie over MAA moet gaan over hoe we de Limburgse economie versterken en onze steden en dorpen bereikbaar maken voor iedereen

Weg met doemscenario’s en eigen prekers voor eigen parochie. De discussie over de toekomst van vliegveld Beek moet gaan over hoe we de Limburgse economie versterken en onze steden en dorpen bereikbaar maken voor iedereen. Het plan dat hieraan het meest bijdraagt en het snelst bereikt krijgt onze steun. Onze eisen zijn bescheiden: versterk onze scholen en kennisinstellingen én investeer grensoverschrijdend in openbaar vervoer.

Kwesties

Overvolle treinen op de steeds duurder wordende Maaslijn, de Drielanden-trein naar Luik rijdt niet,iedere dag file op de A2, dichtslibbende binnensteden, hele dorpen waar geen bus komt en geen intercity die Zuid-Limburg verbindt met Aken, Keulen of Düsseldorf. Het zijn stuk voor stuk kwesties waar Limburgers bijna dagelijks mee te maken hebben, maar die niet hoog genoeg op Haagse prioriteitenlijstjes staan. Het vliegveld wil nu onderaan zo’n lijstje worden toegevoegd, terwijl het er jaren geleden vanaf is gevallen.

Vriend en vijand erkennen dat de luchthaven nooit echt kan groeien en dat er bij ongewijzigd beleid vele miljoenen belastinggeld ingepompt moeten worden. Zelfs de natuurlijke bondgenoten van het
grootkapitaal bij de Limburgse VVD is dat te gortig. Zij willen hoe dan ook af van het vliegveld hebben ze laten weten, via verkoop of anders sluiting.
Sommigen beweren dat de welvaart in Limburg bij sluiting van Maastricht Aachen Airport rechtstreeks een duikvlucht zal maken. Limburg zou als een zichzelf respecterende provincie met Maastricht als middelpunt van het universum niet zonder kunnen. Anderen vinden juist dat de
luchthaven moet sluiten, want vliegen zou de oorzaak zijn van al hun problemen. Daar zijn zij, en daarmee Limburg, dan mooi vanaf. Na hen de zondvloed.

Banen

Beide verhalen gaan volstrekt mank. Enerzijds wordt de ruggengraat van de economie vooral gevormd door scholen en kennisinstellingen, werknemers, (digitale) infrastructuur en een gezonde leefomgeving. Anderzijds verdwijnen bij sluiting honderden banen van mensen die hun gezinnen onderhouden. Dat gaat niemand in de koude kleren zitten en vraagt om solidariteit boven egoïsme. Bovendien blijft de bereikbaarheid van onze steden en dorpen onophoudelijk om oplossingen vragen.

Middel

SP’ers geloven niet in de onvermijdelijkheid van zelfverklaarde factsheet-fetisjisten. Openhouden of sluiten van een vliegveld is voor ons geen doel op zichzelf, maar een middel. Wij geloven dat je door visie en eerlijke politiek vooruitgang en voorspoed voor alle inwoners kan bereiken.

Sluiting levert gezondheidswinst op en is beter voor het toerisme in het Heuvelland. En niet onbelangrijk, het scheelt de belastingbetaler op termijn de nodige miljoenen euro’s. Maar dat deze voordelen er zijn, is niet genoeg. Alleen als de vrijkomende middelen worden ingezet om Limburg te versterken heeft sluiting zin, anders brengt het vrij weinig.

De keuze voor de provinciale politiek is helder: Leveren we ons over aan de Haagse bedelstaf in de hoop dat Sinterklaas bestaat? Of gaan we
met lef voorop in een bredere aanpak van onze welvaart, niet alleen in woord, maar ook in daad?

Brede welvaart

Kiezen we voor de eerste optie dan draait Limburg in het beste geval als het aloude wingewest op voor de (over) lasten, terwijl de lusten vliegensvlug naar elders verdwijnen. In het slechtste geval rijdt de goedheiligman stilletjes ons Provinciehuis voorbij en zijn we naast vele tientallen miljoenen euro’s, wederom een illusie armer. Kiezen we voor de tweede optie dan moeten we investeren in een nieuw verhaal voor de toekomst dat de potentie en kennis die Limburg in huis heeft laat zien aan de rest van het land, Europa en de
wereld. Een modern verhaal van brede welvaart waarin kansen ontstaan voor boeren en buitenlui, voor woningbouw en een economie met duurzame banen, waarin een gezonde leefomgeving hand in hand gaat met goede bereikbaarheid van alle Limburgse steden en dorpen. Je zal er maar wonen.

Marc van Caldenberg, fractievoorzitter SP Limburg
17-5-2022

Reactie toevoegen

U bent hier