h

SP roept provincie op om een krachtiger signaal af te geven inzake de oorlog in Oekraïne

4 maart 2022

SP roept provincie op om een krachtiger signaal af te geven inzake de oorlog in Oekraïne

Vorige week is de Russische president Poetin een onnodige en onverantwoorde oorlog gestart in Oekraïne met vele onschuldige slachtoffers tot gevolg. Een situatie die moet stoppen, want een oorlog kent geen winnaars, alleen verliezers. De gewone mensen zijn het slachtoffer van agressie en onderdrukking zowel in Oekraïne als in Rusland. Met hen moeten we solidair zijn door de machthebbers die dit veroorzaken te raken waar het pijn doet en wel in hun beurs, want het zijn niet hun kinderen die in het conflict vechten. We kunnen niet langer de kool en de geit proberen te sparen, want dat versterkt de positie van Poetin alleen maar.
De SP is dan ook van mening is dat er alles aan moet worden gedaan om de oorlogsmachine van Poetin niet langer te financieren en de situatie te de-escaleren en we hierover als Provincie een krachtiger signaal moeten afgeven. De SP heeft het College daarom de volgende vragen gesteld:

1. Heeft de Provincie investeringen en/of deelnemingen in of met Rusland en/of Russische bedrijven en/of aandeelhouders? Zo ja, is de Provincie bereid om deze stop te zetten?
Zo nee, waarom niet?
2. Heeft de Provincie of hebben Limburgse brancheorganisaties lobby trajecten lopen met  Rusland? Zo ja, is de Provincie bereid deze trajecten te stoppen om de druk op Rusland op te voeren? Zo nee, waarom niet?
3. Heeft de Provincie Limburg, net als veel Limburgse gemeenten, ook contracten met het  Russische Gazprom? Zo ja, is de Provincie bereid deze te verbreken en zo ja per wanneer? Zo nee, waarom niet?
4. 
Heeft de Provincie er zicht op of rijke Russische Oligarchen bezittingen hebben in Limburg? Zo ja, heeft de Provincie mogelijkheden om deze te bevriezen en zo ja wanneer gebeurt dit?
5. Heeft de Provincie er zicht op welke Limburgse bedrijven handel drijven met Rusland?
Zo ja, heeft de Provincie mogelijkheden om deze handel stop te kunnen zetten m.u.v. voedsel en noodzakelijke medische goederen?
6. 
Kan de Provincie op de hierboven met ja beantwoordde vragen aangeven, eventueel vertrouwelijk, wat de financiële omvang is van deze belangen? Zo nee, waarom niet?
7. 
Is de Provincie bereid om alles wat in haar macht ligt te doen om een staakt-het-vuren te realiseren en het conflict te de-escaleren? Zo ja, welke mogelijkheden ziet de Provincie om dit te realiseren?  Zo nee, waarom niet?
8. 
Is bij de Provincie bekend of er Limburgers zijn die nog in Oekraïne verblijven en die het land willen verlaten? Zo ja, wat doet de Provincie om daarbij te assisteren?

Gezien het feit dat er dagelijks vele doden vallen en directe actie noodzakelijk is, roepen we het College op om de hoogste urgentie te betrachten in deze kwestie.

Reactie toevoegen

U bent hier