h

Nieuws uit 2009

8 oktober 2009

Vraagtekens over nieuwe grindwinning

Wat hangt Limburg boven het hoofd, nu het provinciebestuur heeft aangegeven niet langer afwijzend te staan tegenover grootschalige grindwinning? Dat vraagt SP-Statenlid Edwin Bus zich af naar aanleiding van een recent krantenbericht, waarin het college kennelijk afstand neemt van eerder afgesproken beleid.

Lees verder
6 oktober 2009

SP: regionale jeugdopleiding KNVB hoort in Sportzone

De Statenfractie van de SP is van mening dat de Regionale Jeugdopleiding (RJO) van de KNVB gevestigd moet worden in de Sportzone in Sittard. De SP roept GS middels schriftelijke vragen op zich in te spannen om dit plan te realiseren en in contact te treden met de betrokkenen, waaronder de KNVB en de betaald voetbalclubs.

Lees verder
5 oktober 2009

Ereconsuls in Limburg: “Wat moet ik daar nou mee?”

SP-Statenlid Edwin Bus trekt opnieuw aan de bel over de buitenlandse consulaten in Limburg. Die moeten volgens Commissaris der Koningin Frissen flink uitgebreid worden. Het waarom wordt echter met de dag onduidelijker.

Lees verder
4 oktober 2009

Limburg moet nieuwe wegen in slaan

Afgelopen vrijdag werd de begroting van de provincie Limburg voor 2010 gepresenteerd. De begroting heeft een omvang van 600 miljoen euro. Tien miljoen minder dan vorig jaar, maar nog ruim 300 miljoen meer dan de begroting voor 2001. De SP is altijd is altijd van mening geweest dat de provincie veel te veel geld uit geeft en is niet rouwig dat er voor 2010 minder begroot is.

Lees verder
30 september 2009

Goed zo: Noord-Limburg in beeld bij Brabants Streekgewest

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vandaag positief gereageerd op de oproep van Statenlid Rob Janssen (SP) om Limburg nadrukkelijk bij het nieuwe Streekgewest Noord-Oost Brabant op de kaart te zetten.

Lees verder
29 september 2009

SP verbaasd over besluit coalitie Sporting Limburg

De Statenfractie van de SP is verbaasd over het feit dat de Statenfracties van CDA en PvdA al op voorhand een diepgaander onderzoek in de vorm van een Statenenquête van de hand wijzen. De coalitiepartijen die een meerderheid hebben in het Limburgs Parlement hebben na een overleg daartoe besloten. “Het is een beschadiging van de democratische principes. Het politieke debat over het onderzoek en de resultaten moet nog gevoerd worden tijdens de Statenvergadering van 9 oktober aanstaande. Het verbaasd de SP dat de coalitiepartijen al een besluit hebben genomen zonder daar met alle leden van Provinciale Staten over in debat te gaan. Dit is een wedstrijd spelen waarvan de uitslag al op voorhand vast staat." Aldus woordvoerder Daan Prevoo. De SP

Lees verder

Pagina's

U bent hier