h

Nieuws uit 2009

28 september 2009

Niet nog meer geld provincie voor Campus Maastricht

De SP Limburg wil opheldering over de berichtgeving in Dagblad De Limburg over de Campus in Randwijck. Uit een uitgelekte notitie blijkt de Campus 35 mln. Euro duurder te worden dan gepland. De statenfractie wil weten wat Servatius van de provincie wil, of er gesprekken lopen over financiële steun en om hoeveel geld het gaat. “Het idee van de Campus dat oorspronkelijk bedoeld was om studentenkamers en een sporthal te bouwen is uitgegroeid tot een waanzinnig duur prestigeproject. De provincie moet hier geen cent gemeenschapsgeld méér bij stoppen. Voor geld moet Servatius toch echt bij Minister van der Laan zijn”; aldus de SP.

Lees verder
27 september 2009

Limburg moet mee doen met nacht van de nacht

De SP fractie heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om mee te doen met de landelijke energieactie nacht van de nacht.

Lees verder
22 september 2009

SP eist antwoord op vragen

Afgelopen vrijdag werd in een Statencommissie gesproken over de Ruimte voor Ruimte regeling. Met deze regeling worden woningen gebouwd om de sloop van stallen te kunnen betalen. De SP wilde van gedeputeerde Driessen weten hoe het kan dat er minder stallen zijn gesloopt en meer woningen zijn gebouwd en welk aandeel de uitvoerder, Rabo-vastgoed, in het proces heeft. Gedeputeerde Driessen wilde hier geen antwoord op geven.

Lees verder
21 september 2009

ALLEEN STATENENQUETE KAN IMPASSE SPORTING LIMBURG DOORBREKEN

De Statenfractie van de SP is van mening dat een Statenenquête het enige middel is om de impasse rondom Sporting Limburg te doorbreken. Het door de Unit Control van de provincie uitgevoerde onderzoek is weliswaar binnen de opdracht uitgevoerd maar ontoereikend om een helder beeld te krijgen van het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot het debacle van de door de Commissaris van de Koningin Frissen geïnitieerde fusieproces.

Lees verder
16 september 2009

Limburg neemt Duitse zorgen over Sankt Ludwig niet serieus

De inwoners van de Duitse grensstreek maken zich grote zorgen over de toestand van rijksmonument Sankt Ludwig in Vlodrop. Onlangs werden in de Landtag van Nordrhein-Westfalen vragen gesteld over het voormalig klooster. Voor de SP was dit aanleiding om het Limburgse provinciebestuur op te roepen om met de Duitsers te bekijken of er gezamenlijke stappen mogelijk zijn om Sankt Ludwig te behouden. Vandaag laat het provinciebestuur weten dit niet te zien zitten en dat er de afgelopen jaren geen enkel contact met Duitsland is geweest over het rijksmonument.

Lees verder
12 september 2009

SP fel tegen nieuwe Limburgse cultuurprijs

De provinciale fracties van de VVD en CDA hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor een nieuwe provinciale cultuurprijs. Onder de noemer Cultuurprijs Limburg wordt voorgesteld jaarlijks een geldelijk bedrag van 50.000 euro ter beschikking te stellen van een provinciale cultuurinstelling of evenement, die aantoonbaar meer bezoekers weten te trekken én meer eigen inkomsten weten te genereren zodat zij minder afhankelijk zijn van subsidie. De SP is tegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier