h

Nieuws uit 2009

21 oktober 2009

Blijven werken aan intercity Maastricht-Groningen

De SP in de Tweede Kamer legt zich niet neer bij de afwijzing door minister Eurlings van een nieuwe intercity-verbinding tussen Maastricht en Groningen. Kamerlid Emile Roemer zal de zaak binnenkort in de Tweede Kamer aan de orde stellen.

Lees verder
19 oktober 2009

Wandeling Sankt Ludwig

Op zondag 24 oktober wordt er weer gewandeld rond het voormalig klooster Sankt Ludwig. Het met sloop bedreigde klooster Sankt Ludwig is gelegen te Vlodrop Station, midden in het nationaal Natuurpark de Meinweg.

Lees verder
15 oktober 2009

SP wil inzage in kosten fusieproces Sporting Limburg

Naar aanleiding van het Statendebat Sporting Limburg d.d. 9 oktober jl. en de daadwerkelijk rol van GS bij het fusieproces is de Statenfractie van de SP van mening dat er ten aanzien van de kosten van het hele proces nog veel onduidelijkheid is. De SP constateert dat een aantal financiële verplichtingen die door betrokkenen zijn aangegaan niet of nog niet zijn voldaan. Onduidelijk is ook op welke wijze de overschrijding van de door de stuurgroep gemaakte kosten wordt gefinancierd. Hierdoor rijst de vraag wie verantwoordelijk is voor verstrekte opdrachten, wie verantwoordelijk is voor betaling en of in het geval van aanbestedingen of opdrachtverstrekking van de zijde van de provincie de aanbestedingsrichtlijnen zijn nageleefd.

Lees verder
12 oktober 2009

Rood sein voor de ammoniaktrein

SP Kamerlid Remi Poppe in Venlo

Vanmorgen voerde de SP in Venlo actie tegen de ammoniaktransporten tussen Geleen en Maastricht en Geleen en Venlo. SP'ers uit de regio Venlo, Provinciale Staten en Den Haag deelden soep en een speciale krant uit aan reizigers en voorbijgangers bij het station van Venlo.

Lees verder
11 oktober 2009

Ammoniaktreinen: rood sein of doordenderen

De Limburgse SP-Statenfractie zet middels schriftelijke vragen aan het provinciebestuur de ammoniaktransporten per spoor opnieuw op de agenda. Dit naar aanleiding van afspraken die behelzen dat genoemde transporten door Limburg vóór het einde van dit jaar drastisch gereduceerd worden.

Lees verder
10 oktober 2009

"Geen vertrouwen meer in Gedeputeerde Staten"

Bijna de voltallige oppositie in Provinciale Staten heeft gisteren tijdens het Statendebat over Sporting Limburg het vertrouwen opgezegd in het college van Gedeputeerde Staten (GS). Aanleiding hiervoor was het optreden van Commissaris der Koningin Frissen in de fusie tussen Roda JC en Fortuna Sittard en de manier waarop gedeputeerde Driessen zijn wantrouwen uitspraak over de oppositie in Provinciale Staten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier