h

Nieuws uit 2009

19 december 2009

SP: aanscherping toekomstvisie Midden-Limburg nodig

Vrijdag 18 december werd in Provinciale Staten gesproken over de de nota Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). In deze nota staan de plannen voor de regio voor de korte en de lange termijn. De SP heeft uiteindelijk ingestemd met de notitie, maar had wel een aantal flinke kanttekeningen. "We zijn het niet met alle plannen eens en de nota moet flink worden aangescherpt." Aldus SP Statenlid Edwin Bus.

Lees verder
13 december 2009

Snel maatregelen tegen geweld in bussen

Na de aanval op een buschauffeur in Kerkrade is voor de SP in Provinciale Staten de maat vol. De partij wil dat er snel maatregelen worden genomen om geweld in het Limburgs openbaar vervoer tegen te gaan.

Lees verder
11 december 2009

Scherpe controle op declaraties

Op aandringen van Dagblad de Limburger zijn de declaraties van de fractievoorzitters in Provinciale Staten openbaar gemaakt. Naast de maandelijkse vergoeding van 700 euro netto die Statenleden ontvangen, kunnen ze ook hun reiskosten declareren. Hier is de afgelopen jaren veelvuldig van gebruik gemaakt.

Lees verder
10 december 2009

SP blij met draai GS omtrent De Meer

De SP reageert verheugd over het besluit van Gedeputeerde Staten om het omstreden besluit over de POL-aanvulling De Meer terug te trekken. Daarmee komt het provinciebestuur tegemoet aan de wens van een aantal partijen –onder aanvoering van de SP – die onlangs middels een initiatiefvoorstel aandrongen op terugtrekking van dat voorstel. Verrassend, want amper twee weken geleden nog was dit voor GS onbespreekbaar. Het provinciebestuur stelde ontwikkeling van nieuwe industriegebieden elders als voorwaarde aan intrekking van genoemde POL-aanvulling.

Lees verder
8 december 2009

Snel internet in treinen Veolia

De SP-Statenfractie wil dat de provincie er bij Veolia op aandringt gratis internet in de trein snel mogelijk te maken.

Lees verder
6 december 2009

Geen verhoging wegenbelasting

De SP in Provinciale Staten is tegenstander van ophoging van de wegenbelasting in Limburg. Provincies hebben de mogelijkheid om bovenop de wegenbelasting een extra belasting te heffen, de opcenten. De SP is als enige partij in Limburg tegenstander van de verhoging van de opcenten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier