h

Nieuws van de afdeling

12 maart 2004

SP solidair met werknemers DSM

Statenleden, Tweede Kamerlid Jan de Wit en de afdelingen Heerlen en Kerkrade, hebben namens de SP solidariteit betuigd met de werknemers bij de DSM protest-actie in Heerlen.

Lees verder
5 maart 2004

SP akkoord met Reconstructie noord- en midden Limburg

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg is akkoord gegaan met het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg. Dat gebeurde nadat gedeputeerde Ger Driessen (CDA) tijdens de Statenvergadering een aantal toezeggingen had gedaan aan de SP. Het Reconstructieplan voorziet in een groot aantal maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid op het platteland. Het verplaatsen van veehouderijen uit kwetsbare gebieden vormt onderdeel daarvan.

Lees verder
16 februari 2004

DSM schrapt 500 banen in Sittard-Geleen

Naar aanleiding van de ernstige berichten over de reorganisatie bij DSM en het verlies van 500 arbeidsplaatsen, heeft Burgemeester W. Dijkstra van Sittard-Geleen het initiatief genomen deze week nog in gesprek te willen gaan met DSM over de nu ontstane en toekomstige situatie bij DSM. Naar de mening van de SP-Statenfractie is dit een aangelegenheid welke ook alle inspanningen van het Bestuur van de Provincie Limburg rechtvaardigt ter behoud van deze werkgelegenheid voor Limburg...

Lees verder
10 februari 2004

Inwoners Onderbanken e.o. naar Den Haag: het gevecht gaat door

Een groep van 200 inwoners uit het Limburgse plaatsje Onderbanken en omgeving kwam vandaag naar Den Haag om de Kamer te vragen minister Dekker van VROM terug te fluiten. De bewindsvrouw is van plan om 6 hectare bomen in de gemeente af te zagen om NAVO-vliegtuigen zo gemakkelijk mogelijk te laten landen op vliegbasis Geilenkirchen, net over de Duitse grens. De Onderbankers worden in hun strijd al jaren gesteund door lokale SP’ers en door SP-Kamerlid Jan de Wit.

Lees verder
3 februari 2004

Heerlense gemeenteraad volgt SP-voorstel

Op 3 februari heeft de Heerlense gemeenteraad ingestemd met een SP-motie over de kwestie van de uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarin werd uitgesproken dat er een generaal pardon zou moeten komen voor alle asielzoekers die inmiddels al meer dan 5 jaar in Nederland verblijven.

Lees verder
2 februari 2004

Grootschalige fraude bij stallensloop

Toen de Limburgse SP op 7 juli 2003 de grootschalige fraude bij stallensloop in Gelderland en Noord-Brabant aankaartte, wist het college van GS de partij nog gerust te stellen. 'Wordt de Limburgse belastingbetaler ook zo besodemieterd als in de buurprovincies?' vroegen SP'ers Rob Janssen en Edwin Bus zich toen hardop af. De reactie van de provincie was helder: 'In Limburg is niet gebleken dat zich in de concrete toepassing fraude heeft voorgedaan.' Anderhalf jaar later blijken de kaarten kennelijk toch anders te liggen: ook bij ons wordt getuige recent onderzoek flink gefraudeerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier