h

Nieuws van de afdeling

8 april 2005

'Boersma van Essent is kampioen der graaiers.'

Tijdens een zeer rumoerig vragenuurtje in de vergadering van Provinciale Staten van vandaag noemde Leny Eijssen de hoogste man van Essent, Michiel Boersma de kampioen der graaiers. Het salaris van €821.000,- is volgens de SP niet alleen maatschappelijk en moreel verwerpelijk, het kan onmogelijk "verdiend" zijn, gezien de slechte prestaties van Essent naar haar ontevreden klanten toe.

Lees verder
8 maart 2005

Aanbod en niet vraag stuurt deel jeugdzorg

De statenfractie van de Socialistische Partij heeft zorgen over de wijze waarop in Limburg de zorg voor kinderen met opgroeiproblemen wordt bepaald en uitgevoerd. Niet de vraag maar vooral het aanbod bepaalt in veel gevallen wat er gebeurt met kinderen.
Dit meldt SP Statenlid Felix van Ballegooij vandaag in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
2 februari 2005

SP steunt reddingsplan werkgelegenheid van Enci werknemers.

De SP fractie in Provinciale Staten steunt het plan van de werknemers van Enci en de vakbonden waarin zij aantonen dat met het openhouden van de klinkeroven in Maastricht honderd banen minder verdwijnen. De manier waarop Enci Heidelberg haar werknemers aan de kant zet is schandalig en onverteerbaar. Een manier die niets anders inhoudt dan winst, meer winst en nog meer winst, zonder enig oog voor de maatschappelijke gevolgen. De bonden en de werknemers laten zich niet zomaar buiten spel zetten en dat verdient steun.

Lees verder
12 november 2004

'SP: Salarisverhoging van Statenleden onaanvaardbaar'

Maastricht - Het is onaanvaardbaar dat in een tijd waarin iedereen pas op de plaats moet maken, een lobby aan de gang is voor verhoging van de salarissen van leden van Provinciale Staten, aldus
SP-Statenfractievoorzitter E.Bus vandaag tijdens de algemene beschouwingen bij de provinciale begroting voor 2005.
Het Limburgse provinciebestuur moet op basis van ambitie politiek bedrijven. Een beloning is daarvoor niet nodig.
Hooguit is een onkostenvergoeding op z'n plaats. Daarop wijst Bus z'n collega's in Provinciale Staten.

Lees verder
12 november 2004

Veel steun voor SP-plan biologische landbouw

De Limburgse SP-fractie in Provinciale Staten kreeg tijdens de begrotingsbehandeling veel steun voor haar rapport met de titel:
"Biologische landbouw: prijzenswaardig".
PvdA, D66, GroenLinks en Partij Nieuw Limburg deden mee en ook de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB zag het SP-plan wel zitten.

Lees verder
4 november 2004

SP: Nu met de Limburgse vuist op de Haagse tafel slaan

De Limburgse SP is blij, dat staatssecretaris Van Gennip de bezorgdheid van de partij deelt over het banenverlies in de provincie. Edwin Bus van de SP-Statenfractie roept het provinciebestuur op er zo snel mogelijk werk van te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier