h

Nieuws van de afdeling

19 november 2003

Van Bommel daagt burgemeester Leers uit voorbeeld Livingstone te volgen

Harry van Bommel heeft burgemeester Ken Livingstone van Londen namens de SP gefeliciteerd met zijn besluit George Bush niet te ontvangen. Livingstone biedt in plaats daarvan vredesactivisten een receptie aan. Van Bommel daagt burgemeester Leers van Maastricht uit om in december het voorbeeld van zijn Britse collega te volgen, wanneer Colin Powell Maastricht aandoet.

Lees verder
11 november 2003

SP bedankt voor feestje na vaststellen begroting 2004

Onlangs heeft de SP-Statenfractie kennis genomen van de uitnodiging aan ons gericht om na de PS vergadering van vrijdag 14 november het glas te heffen op de vaststelling van de begroting 2004. Tevens worden wij uitgenodigd aansluitend gebruik te maken van een dinerbuffet, dat ons namens de CvdK wordt aangeboden door de Provincie Limburg. De SP-Statenfractie laat U bij deze weten te bedanken voor deze uitnodiging. Wij zullen geen gebruik maken van de gelegenheid het glas te heffen, nog van het dinerbuffet.

Lees verder
9 november 2003

Huisvestingsprobleem seizoensarbeiders

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg wil, dat provincie en gemeenten zich eindelijk eens constructief gaan opstellen in de problematiek rondom de abominabele huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders in Noord-Limburg. Volgens Statenlid Rob Janssen schuilt het daadwerkelijke probleem niet in de huisvesting op zich, maar in de onderbetaling door bedrijven. "Eerlijke betaling leidt er vanzelf toe dat buitenlandse werknemers zich fatsoenlijke huisvesting kunnen veroorloven," aldus Janssen, die de kwestie bij het college van Gedeputeerde Staten heeft aangekaart.

Lees verder
17 oktober 2003

SP-fractie stapt op uit Statenvergadering

De voltallige SP-fractie is tijdens de extra statenvergadering over de Symbiose-perikelen op 17 oktober opgestapt. Aanleiding was het besluit om de omstreden geheimhouding van Symbiose-documenten te handhaven. " Wat doen we dan nog hier?" zei SP-voorman Edwin Bus en verliet de vergadering. Ook de GroenLinks-fractie hield het voor gezien.

Lees verder
13 oktober 2003

SP Limburg wil nu alles op tafel omtrent Symbiose-beerput

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft de buik vol van de onophoudelijke perikelen rondom Symbiose. SP-Statenlid Felix van Ballegooij eist vandaag definitief duidelijkheid van het provinciebestuur over de welzijns-beerput die steeds dieper wordt. Direkte aanleiding vormt de berichtgeving in dagblad De Limburger, waaruit zou blijken dat gedeputeerde Wolfs de volksvertegenwoordiging heeft voorgelogen.

Lees verder
10 oktober 2003

Represailles tegen streekvervoer ontoelaatbaar

SP-Statenfractie trekt bij de provincie middels schriftelijke vragen aan de bel over het plan van Gedeputeerde Vestjens (VVD, Verkeer) om het Limburgse streekvervoer te bestraffen voor deelname aan stakingen tegen de landelijke bezuinigingen. Onderdeel van de 'sancties' zou een korting op de provinciale subsidie zijn. De SP-Statenfractie is onthutst en laaiend over Vestjens' optreden: 'In Nederland bepaalt de rechter wel of stakingen geoorloofd zijn. En niet dhr. Vestjens.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier