h

Nieuws van de afdeling

9 november 2003

Huisvestingsprobleem seizoensarbeiders

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg wil, dat provincie en gemeenten zich eindelijk eens constructief gaan opstellen in de problematiek rondom de abominabele huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders in Noord-Limburg. Volgens Statenlid Rob Janssen schuilt het daadwerkelijke probleem niet in de huisvesting op zich, maar in de onderbetaling door bedrijven. "Eerlijke betaling leidt er vanzelf toe dat buitenlandse werknemers zich fatsoenlijke huisvesting kunnen veroorloven," aldus Janssen, die de kwestie bij het college van Gedeputeerde Staten heeft aangekaart.

Lees verder
17 oktober 2003

SP-fractie stapt op uit Statenvergadering

De voltallige SP-fractie is tijdens de extra statenvergadering over de Symbiose-perikelen op 17 oktober opgestapt. Aanleiding was het besluit om de omstreden geheimhouding van Symbiose-documenten te handhaven. " Wat doen we dan nog hier?" zei SP-voorman Edwin Bus en verliet de vergadering. Ook de GroenLinks-fractie hield het voor gezien.

Lees verder
13 oktober 2003

SP Limburg wil nu alles op tafel omtrent Symbiose-beerput

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft de buik vol van de onophoudelijke perikelen rondom Symbiose. SP-Statenlid Felix van Ballegooij eist vandaag definitief duidelijkheid van het provinciebestuur over de welzijns-beerput die steeds dieper wordt. Direkte aanleiding vormt de berichtgeving in dagblad De Limburger, waaruit zou blijken dat gedeputeerde Wolfs de volksvertegenwoordiging heeft voorgelogen.

Lees verder
10 oktober 2003

Represailles tegen streekvervoer ontoelaatbaar

SP-Statenfractie trekt bij de provincie middels schriftelijke vragen aan de bel over het plan van Gedeputeerde Vestjens (VVD, Verkeer) om het Limburgse streekvervoer te bestraffen voor deelname aan stakingen tegen de landelijke bezuinigingen. Onderdeel van de 'sancties' zou een korting op de provinciale subsidie zijn. De SP-Statenfractie is onthutst en laaiend over Vestjens' optreden: 'In Nederland bepaalt de rechter wel of stakingen geoorloofd zijn. En niet dhr. Vestjens.'

Lees verder
3 oktober 2003

SP en provincie protesteren tegen Haagse beslissing

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg heeft geen goed woord over voor het besluit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om geen HAVO-afdeling op het Gennepse Hezeland College toe te laten. Gedeputeerde Eurlings heeft op aandringen van SP-Statenlid
Rob Janssen toegezegd namens de provincie Limburg een krachtig protestsignaal af te geven.

Lees verder
3 oktober 2003

De Symbiose-beerput: "Provincie, what were you thinking?"

Speech van Felix van Ballegooij tijdens de Statenvergadering van 3 oktober 2003;

Lees verder

Pagina's

U bent hier