h

Nieuws uit 2007

15 oktober 2007

Pierre Diederen nieuw statenlid SP Provinciale Staten Limburg

Zoals eerder aangekondigd heeft Felix van Ballegooij, De 27-jarige lijsttrekker van de Socialistische Partij, zijn functie als provinciaal statenlid met ingang van 1 oktober 2007 beëindigd. Zijn plek in de provinciale staten zal worden ingevuld door de opeenvolgende kandidaat op de kieslijst; Pierre Diederen uit Roermond.

Lees verder
11 oktober 2007

Wandeling rondom rijksmonument Sankt Ludwig

Op zondag 28 oktober zal er een wandeling rondom het door sloop bedreigde rijksmonument Stankt Ludwig plaatsvinden. Klooster Sankt Ludwig is gelegen te Vlodrop Station, midden in het nationaal Natuurpark de Meinweg.

Lees verder
10 oktober 2007

SP ondersteunt de anti-jachtactie van Faunabescherming

Op maandag 15 oktober is het weer zover. Dan begint in heel Nederland de jaarlijkse oorlog tegen de in het wild levende dieren. Het faunakillerskorps gaat dan haar nog steeds niet onder controle zijnde oerdriften botvieren op al wat leeft in de vrije natuur. Ook in Limburg wordt deze vorm van barbarij helaas nog veelvuldig in praktijk gebracht.

Lees verder
9 oktober 2007

Vervoer gevaarlijke stoffen door Limburg kan en moet veiliger

Door Limburg vindt vaak grensoverschrijdend vervoer plaats van gevaarlijke stoffen. Uiteraard is dit aan strenge regels gebonden voor ieders veiligheid en het milieu. Hoewel de provincie geen controlerende taak heeft, deze is aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, gaat het te vaak mis om geen actie te ondernemen.

Lees verder
6 oktober 2007

SP Limburg: geen nieuwe herindelingen

Op 4 oktober jl. meldde Dagblad de Limburger dat gedeputeerde Driessen voorstander is van een grootschalige herindelingsronde in Noord-Limburg. Uiteindelijk zouden er nog maar vijf gemeenten in deze regio over moeten blijven. De SP is verbaast over deze uitspraken en wil van Gedeputeerde Staten weten of de heer Driessen het coalitiebeleid heeft verwoord.

Lees verder
6 oktober 2007

SP: tunnels A73 pas open als àlles in orde is

De ingebruikname van de A73 tussen Venlo en Roermond loopt mogelijk vier tot vijf maanden vertraging op door het niet op tijd af komen van blussystemen in de tunnels bij Roermond en Swalmen. Vreemd is wel dat er al meer dan een jaar geleden aan de toenmalige minister bekend was gemaakt dat er twijfels waren over of alles op tijd uitgevoerd zou kunnen zijn, en er nu ineens lichte paniek uitbreekt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier