h

Nieuws uit 2007

3 december 2007

Meer en sneller onderzoek ICT uitgaven nodig

De SP in provinciale staten wil sneller en meer onderzoek naar de ICT uitgaven van de provincie. Het onderzoek zoals voorgesteld door Gedeputeerde Staten beperkt zich enkel en alleen tot het controleren of met het geld de bedoelde ICT voorzieningen gekocht zijn. Om een goed inzicht te krijgen in de totale uitgaven en of het geld goed besteed is en vooral of de gewenste effecten zijn behaald, is meer onderzoek nodig.

Lees verder
1 december 2007

Sloop Sankt Ludwig eeuwig zonde

In Vlodrop staat het voormalig klooster Sankt Ludwig. Sinds de jaren ‘80 is dit gebouw in handen van de organisatie van de Maharisihi Yogi (Meru) en vanaf 1997 staat het voormalig klooster op de rijksmonumentenlijst. Al jaren probeert de Meru om van Sankt Ludwig af te komen. Het gebouw voldoet niet aan de eisen en moet plaats maken voor nieuwbouw. Gezien de belangrijke cultuurhistorische en architectonische waarde van het gebouw, zou sloop een slechte zaak zijn.

Lees verder
26 november 2007

Statenlid Elke de Vries: “Niks mis met solidaire Sint”

Vrijdag in de commissievergadering ‘fysiek domein’ lanceerde fractievoorzitter Edwin Bus het initiatiefvoorstel voor gratis gebruik van openbaar vervoer. Argumenten daarvoor ten overvloede en de nodige voorbeelden ook. Er zou geen probleem moeten zijn om dit voorstel aan te nemen. Dachten de SP.

Lees verder
23 november 2007

Sankt Ludwig moet rijksmonument blijven

Binnenkort zal de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur- landschap en Monumenten (RACM) een besluit nemen over het verzoek van de gemeente Roerdalen, de Provincie Limburg en de organisatie van de Maharishi om Sankt Ludwig af te voeren van de lijst met rijksmonumenten.

Lees verder
21 november 2007

Handhavingsactie bij klooster Sankt Ludwig

Vandaag hebben de gemeente Roerdalen, de provincie, de politie en diverse instanties een grote handhavingsactie bij Sankt Ludwig gehouden. Men controleert of de organisatie van de Maharishi zich houdt aan het bestemmingsplan, bouwvoorschriften, milieuregels, monumentenvoorschriften en natuurwetgeving. De actie komt na maandenlange acties in woord en daad van bewoners, de SP ledenwerkgroep in Roerdalen, de SP in Provinciale Staten en de SP Tweede Kamerfractie.

Lees verder
19 november 2007

Remi Poppe bezoekt afvalinzamelaars in Limburg

SP-Kamerlid Poppe bezocht vrijdag 16 november samen met leden van de lokale SP afdelingen de afvalinzamelaars, Kirkels in Weert en Hodzelmans in Kerkrade. Aanleiding voor het bezoek zijn de klachten over deze inzamelaars binnenkomen bij gemeenten en provincie. Tijd voor de SP om eens polshoogte te nemen. In beide gevallen lijkt de ernst van de van de zaak mee te vallen. De bedrijvigheid is zowel in Weert als in Kerkrade toegenomen maar de bedrijven doen hun best zoveel mogelijk overlast te voorkomen. ‘Afval is handel geworden’, Zegt Poppe. ‘Dat is een goede zaak want afval bestaat niet. Het zijn allemaal grondstoffen die op de verkeerde plek in de verkeerde samenstelling overblijft.. Hoe meer werk van gemaakt om afval in te zamelen, te sorteren en te recyclen hoe beter’.

Lees verder

Pagina's

U bent hier