h

Nieuws uit 2022

28 juni 2022

SP Motie Red de boeren uit de knel aangenomen

Naar aanleiding van het in Provinciale Staten op 24-6 gevoerde debat inzake stikstof is de door de SP ingediende motie Red de boeren uit de knel aangenomen. De motie roept het College op om:

Lees verder
17 mei 2022

WEG MET DE DOEMSCENARIO'S

Foto: Marc van Caldenberg, fractievoorzitter SP Statenfractie

Opinie: De discussie over MAA moet gaan over hoe we de Limburgse economie versterken en onze steden en dorpen bereikbaar maken voor iedereen

Lees verder
11 april 2022

SP trekt financiële teugels aan in provinciehuis

Foto: Marianne Winthagen

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met het SP voorstel om de financiële teugels van het provinciebestuur aan te trekken. Hiermee wordt het financiële mandaat voor het verstrekken van leningen en subsidies ingeperkt van 2,5 mljn. naar 1 mljn.
“Er wordt veel geld door het Provinciehuis verstrekt aan grote bedrijven, wat naar onze zin onvoldoende transparant is. Dit vraagt om meer checks & balances en democratische goedkeuring door de Staten om te voorkomen dat de Provincie de flappentap van het groot bedrijf is.” aldus fractievoorzitter Marc van Caldenberg. CDA, VVD, Lokaal Limburg en D66 stemden tegen het amendement. Ondanks dat D66 het niet eens was met het amendement hebben ze wel voor het hele voorstel, dat door een eerder aangenomen SP Motie tot stand is gekomen, gestemd.

Lees verder
4 maart 2022

SP roept provincie op om een krachtiger signaal af te geven inzake de oorlog in Oekraïne

Vorige week is de Russische president Poetin een onnodige en onverantwoorde oorlog gestart in Oekraïne met vele onschuldige slachtoffers tot gevolg. Een situatie die moet stoppen, want een oorlog kent geen winnaars, alleen verliezers. De gewone mensen zijn het slachtoffer van agressie en onderdrukking zowel in Oekraïne als in Rusland. Met hen moeten we solidair zijn door de machthebbers die dit veroorzaken te raken waar het pijn doet en wel in hun beurs, want het zijn niet hun kinderen die in het conflict vechten. We kunnen niet langer de kool en de geit proberen te sparen, want dat versterkt de positie van Poetin alleen maar.
De SP is dan ook van mening is dat er alles aan moet worden gedaan om de oorlogsmachine van Poetin niet langer te financieren en de situatie te de-escaleren en we hierover als Provincie een krachtiger signaal moeten afgeven. De SP heeft het College daarom de volgende vragen gesteld:

Lees verder
7 februari 2022

FELICITATIES VOOR DE KINDER EN JONGERENRECHTSWINKEL (KJRW) VAN DE SP STATENFRACTIE

Foto: Marianne Winthagen

Na jaren van onzekerheid over de financiering van de KJRW, is in november vorig jaar door SP Statenlid Yolanda Claessens een voorstel voor een structurele financiering van 15.000 euro p/jr door de Provincie met een ruime meerderheid in Provinciale Staten aangenomen. Reden voor Yolanda om samen met fractievoorzitter Marc van Caldenberg de drijvende kracht achter de KJRW, mw. Mr.  Şirin Ayangil, op haar kantoor in Valkenburg te bezoeken en haar te feliciteren met dit succes. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier