h

Nieuws uit 2020

7 oktober 2020

Statenvragen over behoud acute zorg in Weert

Foto: SJG Weert / sjgweert.nl

De zorgen over het voortbestaan van de Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis in Weert, zijn aanleiding voor vragen aan het provinciebestuur om zich in te zetten voor het behoud van de Eerste Hulp.

Lees verder
5 oktober 2020

Defensiemedewerkers moeten gecompenseerd worden voor werk met gifstoffen

Al tientallen jaren is bij Defensie bekend dat personeel moet werken met giftige stoffen. Die stoffen zouden moeten worden verbannen, of afdoende veiligheidsvoorschriften zouden ervoor hebben moeten zorgen dat personeel niet ziek werd. Dat is beide niet gebeurd. SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut schreef er een boek over: ‘De onderste steen boven’

Lees verder
30 september 2020

FvD buigt voor CDA. Limburg krijgt nepreferendum.

Foto: Wikipedia

De Limburgers de mogelijkheid geven om aan de noodrem te trekken als de provincie een besluit neemt dat inwoners echt niet willen. Dat was het idee. En dat is gesneuveld in schoonheid. We moeten het doen met een nepreferendum: met hoge drempels en zonder echte beloftes van partijen om zich aan de uitslag te houden. FvD en CDA gingen akkoord met een referendum waarmee de Limburgers er op achteruit gaan volgens de SP. Is dat nou de winst die een vernieuwingspartij als FvD voor ogen had?

Lees verder
11 september 2020

SP wil Gouverneur Bovens horen over rekenkamerrapport inzet oud-politici

Foto: SP

Na onthullingen in de Limburger en het NRC over de goedbetaalde klusjes voor ex-politici in Limburg waarbij aanbestedingsregels worden overtreden, de gedragscode geschonden wordt en belangenverstrengeling op de loer ligt, willen de Staten de onderste steen boven krijgen. De Zuidelijke Rekenkamer deed uitgebreid onderzoek. De resultaten zijn er inmiddels en afgelopen vrijdag zouden die worden besproken met de Statenleden. Gouverneur Theo Bovens, die verantwoordelijk is voor het toezien op en bevorderen van de integriteit in Limburg, kreeg in het rapport kritiek. 

Lees verder
29 juni 2020

Brede steun voor SP-motie maatregelenpakket corona

Tijdens de laatste statenvergadering diende de SP een zeer breedgedragen motie in om een uitgebreid maatregelenpakket voor de gevolgen van het coronavirus op te zetten. Op ons initiatief spraken 9 van de 11 politieke partijen afgelopen week met vertegenwoordigers van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Dat heeft geleid tot een succesvol voorstel: alle partijen, behalve de PVV, steunen de motie. “Ik ben heel blij dat we na hard werken dit maatregelenpakket voor elkaar hebben gekregen, want de noodzaak onder de Limburgers is groot”, aldus fractievoorzitter Marc van Caldenberg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier