h

Nieuws uit 2016

1 juli 2016

Randweg Manifestatie: 6 juli in Nederweert

Foto: SP

Op 6 juli vindt er in Zaal Centraal in Nederweert een Randweg Manifestatie plaats, waarbij de plannen voor de Randweg N266 kritisch besproken en bediscussieerd worden. Op 12 juli moet de gemeenteraad van Nederweert namelijk een belangrijk besluit nemen over de Randweg N266. Heeft u een duidelijke mening over de Randweg-plannen, kom dan naar deze Randweg Manifestatie en laat je stem horen. SP-fractievoorzitter Bram Schaminée is een van de sprekers tijdens deze bijeenkomst. 

Lees verder
27 juni 2016

Vragen over aanpassing plan Buitenring bij Kerkrade

Foto: Jeroen van Lieshout / flickr.com

De aanleg van de Buitenring Parkstad is in volle gang. De fracties van GroenLinks en de SP volgen de ontwikkelingen op de voet. In Kerkrade komt de weg door het Vauputsdal te liggen, waar deze kort langs de bebouwde kom van Kerkrade (Kaalheide) zal gaan. Met de bewoners van de John Erkensstraat zijn eerder dit jaar gesprekken geweest over de inpassing van de weg en de verdere maatregelen in hun woonomgeving ten gevolge van de aanleg van de Buitenring.

Lees verder
17 juni 2016

SP tevreden over eerste jaar in coalitie

Foto: Joep Gielens / Joep Gielens

Tijdens de afgelopen behandeling van de Voorjaarsnota in Provinciale Staten keek SP-fractievoorzitter Bram Schaminée terug op een jaar SP in het provinciebestuur. Hij sprak over de goed lopende samenwerking, wat tot nu toe is bereikt en actief blijvende SP. Hieronder een samenvatting van zijn spreektekst. 

Lees verder
19 mei 2016

Voor slagen IBA Parkstad is duidelijke visie nodig

Foto: Lars-Christian Uhlig / flickr.com

Afgelopen vergadering van Provinciale Staten werden de kaders voor de Internationale Bau Ausstellung (IBA) besproken. De SP maakt zich zorgen over de voortgang van dit project. ‘Om ervoor te zorgen dat IBA Parkstad een succes wordt, is het belangrijk dat er een duidelijke visie ligt over wat er in 2020 allemaal gerealiseerd moet zijn’, aldus SP-Statenlid Yolanda Claessens. In 2017 moet er meer zicht komen op de concrete plannen en de realisatie ervan.

Lees verder
13 mei 2016

Meer aandacht voor biologische en duurzame landbouw dankzij SP

Foto: mvr

Afgelopen maandag verscheen er een alarmerend artikel op de voorpagina van De Limburger en Limburgs Dagblad. In een recent rapport van de Rabobank staat dat twee derde van de ruim 4300 boeren in Limburg binnen 20 jaar noodgedwongen gaat stoppen. Dat is zorgwekkend, niet alleen omdat het slecht is voor de boeren, maar ook omdat de agrarische sector een belangrijke rol speelt in de Limburgse economie. Om de agrarische sector levensvatbaar en toekomstbestendig te maken heeft de SP in Provinciale Staten bij monde van Statenlid Yolanda Claessens met succes gepleit voor maatregelen voor boeren die willen omschakelen naar biologisch en duurzaam. 

Lees verder
13 mei 2016

Burgerinitiatief 'Stop de hobbyjacht' aangenomen

Foto: Dennis van Zuijlekom / flickr.com

Het Limburgs Parlement wil dat er een einde komt aan de hobbyjacht. Met 1 stem verschil (22 stemmen voor en 21 tegen) werd het burgerinitiatief 'Stop de Hobbyjacht' aangenomen. 'De SP steunt dit burgerinitiatief. Het past perfect in onze natuurvisie', aldus SP-Statenlid Peter Visser tijdens de vergadering van Provinciale Staten. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier