h

Voor slagen IBA Parkstad is duidelijke visie nodig

19 mei 2016

Voor slagen IBA Parkstad is duidelijke visie nodig

Foto: Lars-Christian Uhlig / flickr.com

Afgelopen vergadering van Provinciale Staten werden de kaders voor de Internationale Bau Ausstellung (IBA) besproken. De SP maakt zich zorgen over de voortgang van dit project. ‘Om ervoor te zorgen dat IBA Parkstad een succes wordt, is het belangrijk dat er een duidelijke visie ligt over wat er in 2020 allemaal gerealiseerd moet zijn’, aldus SP-Statenlid Yolanda Claessens. In 2017 moet er meer zicht komen op de concrete plannen en de realisatie ervan.

De regio Parkstad verdient een stevige impuls om de noodzakelijke transformatie te laten plaatsvinden en de IBA is daar een instrument voor.  In totaal stellen de betrokken gemeentes en de provincie hiervoor samen ongeveer 50 miljoen euro beschikbaar.
In het plan wordt er terecht op gewezen dat de regio het na de sluiting van de mijnen moeilijk heeft gehad. Wat de SP betreft gebruiken we de sluiting van de mijnen niet meer als excuus voor de achterstanden en problemen die er, met name op sociaal-economisch gebied, nog altijd zijn. De focus moet gericht zijn op de toekomst  zonder de herinneringen aan het verleden weg te stoppen.Hoewel er de laatste jaren al vooruitgang is geboekt op verschillende terreinen en de regio een positievere uitstraling heeft gekregen  (Jaar van de Mijnen 2015, Serious Request, prijs Toeristische Top Regio), moet er  nog wel het een en ander gebeuren  om de regio Parkstad er weer helemaal bovenop te helpen en daar kan de IBA zeker een rol in spelen.

Ook de SP wil graag dat de IBA een succes wordt. Daarom is het belangrijk dat er een duidelijke visie ligt over wat er in 2020, wanneer de slottentoonstelling zal plaatsvinden, allemaal gerealiseerd moet zijn. Daar heeft de SP nog steeds wel wat zorgen over. De gedeputeerde heeft gezegd dat er in 2017 meer zicht komt op de concrete plannen en de realisatie daarvan en wat hem betreft mag het ook allemaal wel een beetje sneller gaan. Daar is de SP het helemaal mee eens. Wat de SP betreft is de IBA geslaagd als we in 2020 kunnen concluderen dat de IBA gedragen wordt door de mensen in de regio, de identiteit van de regio blijvend wordt versterkt met respect voor verleden en toekomst en de economische en sociale structuur blijvend is versterkt, ook na 2020.

Reactie toevoegen

U bent hier