h

Burgerinitiatief 'Stop de hobbyjacht' aangenomen

13 mei 2016

Burgerinitiatief 'Stop de hobbyjacht' aangenomen

Foto: Dennis van Zuijlekom / flickr.com

Het Limburgs Parlement wil dat er een einde komt aan de hobbyjacht. Met 1 stem verschil (22 stemmen voor en 21 tegen) werd het burgerinitiatief 'Stop de Hobbyjacht' aangenomen. 'De SP steunt dit burgerinitiatief. Het past perfect in onze natuurvisie', aldus SP-Statenlid Peter Visser tijdens de vergadering van Provinciale Staten. 

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief 'Stop de Hobbyjacht' slaagden erin 1875 steunbetuigingen te krijgen. Hiermee werd het op de agenda van Provinciale Staten geplaatst. De initiatiefnemers vroegen de provincie alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de jacht op vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet-bejaagbare soorten op dezelfde manier te beschermen. Daarnaast willen ze dat de provincie geen vergunning meer afgeeft voor het zonder noodzaak bejagen van houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden. De SP vindt dit een prima voorstel. 

De SP streeft naar veelzijdige natuur met flora en fauna waar mensen zo min mogelijk invloed op uitoefenen. Het burgerinitiatief is een oproep in die richting en past dus in deze visie. Wanneer er alsnog via jacht gecorrigeerd moet worden omdat bijvoorbeeld verkeersveiligheid in het geding komt of gewasschade dreigt kan de SP daarmee leven. Het zou echter het mooiste zijn als we een natuurlijk evenwicht zouden kunnen krijgen waarin de natuur met alles wat daar in zit zichzelf helemaal zou kunnen handhaven en zelfs verbeteren. Dit is nu misschien nog een utopie maar het is zeker een ideaal waar we aan kunnen werken. Hiervoor is onder meer politieke wil nodig. Met het, weliswaar nipt, instemmen met het voorstel  laat Limburgs Parlement in ieder geval zien dat het met de politieke wil net goed zit. 

 

Reactie toevoegen

U bent hier