h

Nieuws uit 2011

26 november 2011

SP: stem tegen de natuurplannen van Bleker

De SP roept Provinciale Staten van Limburg op om tegen de onderhandelingsdeal over het natuurbeleid te stemmen. De SP vindt het nieuwe akkoord dat de provincies hebben gesloten met staatssecretaris Henk Bleker een forse achteruitgang ten opzichte van de bestaande afspraken, en vreest voor grote verliezen in de natuur. Het klinkt mooi; decentralisatie, maar het is gewoon een gigantische bezuiniging van de regering. Het beleid van de laatste 20 jaar om robuuste natuurverbindingen te maken wordt met deze onderhandelingsdeal naar de vaantjes geholpen.

Lees verder
25 november 2011

Kamervragen over bouw megastal Grubbenvorst

‘Als Bleker een man van zijn woord is, moet hij onmiddellijk ingrijpen om de bouw van een megastal met 1,2 miljoen kippen in Horst aan de Maas te voorkomen’, aldus kamerlid Henk van Gerven in reactie op de plannen van de gemeente Horst aan de Maas met steun van de provincie Limburg. De gemeente wil een vergunning verlenen voor een megastal met 1,2 miljoen kippen en 34.000 varkens. Eerder deze week liet staatssecretaris weten dat een megastal met 1 miljoen kippen een 'exces' is dat niet in Nederland thuishoort.

Lees verder
21 november 2011

SP bezoekt zandwinning Weert

Statenlid Ben Rewinkel bezocht zaterdag samen met het Weerter SP raadslid Jeroen Goubet en een delegatie van de stichting Groen Weert de Centrale Zandwinning Weert (CZW) in het IJzeren Mangebied. De SP en stichting Groen Weert maken zich zorgen over het storten van vervuild slib in de waterplas die door de afgraving is ontstaan, en het uitblijven van bos herplant in het gebied.

Lees verder
16 november 2011

SP wil provinciale koepel dierenwelzijn en dierengezondheid

De SP Statenfractie roept het college van Gedeputeerden Staten op het initiatief te nemen om een provinciaal overleg te organiseren met alle in Limburg actieve dierenwelzijnsorganisaties en het faciliteren van een provinciale koepelorganisatie waarin alle belanghebbende organisaties zoals dierenasiels, dierenambulancediensten en opvangorganisaties zitting krijgen. Aanleiding is de toenemende verwaarlozing en schrijnende gevallen van mishandeling van dieren. Wettelijk berust de taak in eerste instantie bij gemeenten. De SP constateert echter dat de gemeenten uiteenlopend beleid voeren waardoor er gaten vallen als het gaat om adequate en directe opvang van dieren. De wet biedt ruimte voor interbestuurlijke samenwerking waardoor een rol voor de provincie voor de hand ligt. De SP denkt aan een provinciale koepel naar het landelijk model van de CDON (Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland).

Lees verder
10 november 2011

Geen nieuwe bomenkap bij Schinveld

Gisteren liet de minister van defensie weten dat er plannen zijn om opnieuw bomen te gaan kappen bij de AWACS basis in het Duitse Geilenkirchen. Het gaat hier om het stuk bos dat in 2006 illegaal werd gekapt met steun van toenmalig burgemeester Zuidgeest en de provincie Limburg. Volgens defensie zijn de in 2006 illegaal gekapte bomen zo ver uitgegroeid dat ze ingekort moeten worden. Alleen op deze manier kan een deel van de beloofde vermindering van de geluidsoverlast worden behaald.

Lees verder
10 november 2011

SP feliciteert Eijsden: trein terug in Eijsden

Vanaf 1 december stoppen er weer treinen in Eijsden. Vanaf die datum zal de nieuwe trein tussen Maastricht en Luik stoppen op het station in Eijsden. Jaren lang heeft de bevolking van Eijsden actie gevoerd voor de heropening van het station in hun dorp. De SP is blij met de heropening van het station en feliciteert de inwoners van Eijsden. Twee maanden geleden voerde de Statenfractie van de SP nog samen met de inwoners van Eijsden actie voor heropening van het station van Eijsden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier