h

Nieuws uit 2011

9 september 2011

SP wil Limburgs actieplan brandweer

De SP in Provinciale Staten wil dat de provincie Limburg met een actieplan komt om de bureaucratie bij de brandweer aan te pakken en om kazernes in kleine plaatsen te behouden. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van een onderzoek dat de SP onder brandweermensen in Noord- en Midden Limburg heeft gehouden. 83% van de brandweermannen en –vrouwen vindt dat er te veel regels en bureaucratie zijn om het werk goed te doen.

Lees verder
31 augustus 2011

SP: geen proefboringen schaliegas rond Weert

De Statenfractie van de SP wil dat er geen vergunning wordt afgegeven voor proefboringen naar schaliegas in de regio Weert. De SP wil dat er eerst een gedegen en onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de risico's en effecten van deze boringen en stelde hierover vandaag schriftelijke vragen aan het provinciebestuur.

Lees verder
30 augustus 2011

SP Limburg komt met voorstel verbod megastallen

De Statenfractie van de SP presenteert binnenkort een initiatiefvoorstel om de bouw van nieuwe megastallen in Limburg te verbieden. De partij wil een verbod op de bouw van stallen groter dan anderhalve hectare. Tegelijkertijd wil de SP een provinciaal fonds om kleinere bedrijven te ondersteunen in het investeren het landschap, dierwelzijn, duurzame technieken.

Lees verder
25 augustus 2011

Provinciebestuur weigert topsalarissen aan te pakken

Vorige maand stelde de SP vragen over de hoge beloning van Atriumbaas Zijlstra. Dankzij steun van de provincie kan er in Heerlen eindelijk een nieuw ziekenhuis gebouwd worden. Tegelijkertijd incasseerde de topman van Atrium in 2010 ruim 250.000 euro. 60.000 euro meer dan de minister-president. Om grip te krijgen op dit soort absurde beloningen, vroeg de SP het provinciebestuur om in geval van steun aan een (semi-) publieke instelling, voortaan een zetel in de raad van toezicht op te eisen. Daarnaast wilde de SP weten wat gedeputeerde Lebens met zijn toezegging had gedaan om te gaan praten met de top van Atrium.

Lees verder
23 augustus 2011

Vervang asbestdaken voor zonnepanelen

De Statenfractie van de SP wil dat er een provinciale regeling komt voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. De SP heeft het provinciebestuur gevraagd om samen met boeren en gemeenten afspraken te maken voor het saneren van asbestdaken van stallen en schuren en om deze daken te vervangen door zonnepanelen.

Lees verder
16 augustus 2011

Behoud conservatorium Maastricht

De Statenfractie van de SP pleit voor het behoud van het Conservatorium Maastricht dat met sluiting wordt bedreigt. De SP roept het college van Gedeputeerde Staten en de andere fracties in Provinciale Staten op zich in te zetten voor het behoud van de belangrijke cultuurvoorzieningen en kunstvakopleidingen in Limburg. De SP roept het college van GS middels schriftelijke vragen op alles hiervoor in het werk te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier