h

Nieuws uit 2011

29 oktober 2011

SP roept Bovens op om af te zien van functie binnen CDA

Op 29 oktober heeft het congres van het CDA Commissaris van de Koningin Bovens benoemd tot voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. De SP is hier niet blij mee en heeft de heer Bovens opgeroepen om af te zien van zijn benoeming.

Lees verder
26 oktober 2011

Opinie: Naar een nieuwe balans

Onze samenleving staat aan de vooravond van een grote maatschappelijke kentering. Burgers over de hele wereld tonen hun onvrede en zelfs afkeer van het huidige financiële systeem. We leven in een tijd waarin iedereen bespeurt dat het goed mis is. Decennialang zijn we geknecht als moderne slaven. Produceren en consumeren leek onze enige levensbestemming. De menselijke waarden die horen bij ons geboorterecht hebben we geofferd aan de Goden van de ‘vrije markt’.

Lees verder
24 oktober 2011

Maak een einde aan dubbele baantjes in Staten

De Statenfractie van de SP zal in de Statenvergadering van 4 november met een voorstel komen om de combinatie van Statenlid en fractiemedewerker te verbieden. Aanleiding hiervoor zijn twee PVV Statenleden die door hun eigen fractie als medewerker in dienst zijn genomen.

Lees verder
24 oktober 2011

Geen snelweg door het groene hart van Midden-Limburg

Afgelopen weken heeft de SP samen met een aantal dorpsraden en andere linkse partijen in Weert, Roermond en de gemeente Leudal een folder verspreid om mensen te informeren over de aanleg van de N280. De N280 is de provinciale weg die Weert via Leudal met Roermond verbindt. De Provincie Limburg en enkele gemeentebestuurders willen de weg 'op- waarderen'. Dit kan variëren van het oplossen van een aantal knelpunten tot de aanleg van een 2 keer 2 baans autoweg op dezelfde plek of de aanleg van compleet nieuwe wegen.

Lees verder
23 oktober 2011

Mauro moet blijven

Minister Leers is van plan om de 18 jarige asielzoeker Mauro uit Oostrum terug te sturen naar Angola. Mauro kwam op zijn tiende naar Nederland, nu hij 18 is geworden wil Leers van hem af. Er is veel verzet tegen het plan van Leers om Mauro uit te zetten. In de Tweede Kamer is zijn eigen partij, het CDA, tegen en inmiddels hebben verschillende gemeenteraden een motie aangenomen waarin minister Leers wordt opgeroepen om Mauro alsnog een verblijfsvergunning te verlenen.

Lees verder
19 oktober 2011

Verzet tegen sluiting overweg Brakkendergats bij Nuth

De overweg Brakkendergats is een onbeveiligde openbare overweg gelegen tussen de buurtschappen Terschuren, (Heerlen) en Laar (Nuth). De overgang is in het fietsknopenroutenetwerk van Limburg opgenomen (punt 24 en 25) en maakt ook deel uit van de internationale fietsroute “groenmetropool”. Deze spoorwegovergang is onderdeel van een eeuwenoude verbindingsweg tussen woongebieden. Daarnaast is het een belangrijke afkorting om naar Hoensbroek of andersom naar Nuth/Wijnandsrade te gaan. De bekende drukke doorgaande wegen kunnen hierdoor via een mooi wandel- en fietspad gemeden worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier