h

Nieuws uit 2015

7 oktober 2015

SP bezorgd over ontwikkelingen Belevenispark Heel

Op 12 januari ondertekenden de provincie Limburg, gemeente Maasgouw en stichting Daelzicht de samenwerkingsovereenkomst belevenispark Daelzicht te Heel. In deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesproken dat er binnen 12 maanden een business case zou liggen. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond, maar de business case is nog steeds niet opgeleverd door stichting Daelzicht. In de tussentijd groeit de weerstand in de samenleving tegen dit belevenispark op de locatie Daelzicht in Heel. Dit blijkt naar aanleiding van het artikel “Protestgroep tegen belevenispark krijgt veel steun” in Dagblad de Limburger op 24 september jongstleden. Reden voor de SP om kritische vragen te stellen. 

Lees verder
2 oktober 2015

Discussieavond in Venlo: TTIP bedreiging of uitkomst?

Foto: Christian Mang / Campact

Wie bepaalt wat u gaat eten? Liggen er binnenkort chloorkippen op uw bord? Genetisch gemanipuleerde producten, vlees vol hormonen en antibiotica? Het vrijhandelsverdrag TTIP maakt het zelfs mogelijk dat multinationals bijvoorbeeld Nederland aanklagen over onze eigen handelswetgeving via commerciële rechtbanken in Washington. Willen we dat of kunnen we hier nog iets aan veranderen? Om hier antwoord op te krijgen vindt aanstaande maandag 5 oktober in Venlo een informatie- en discussieavond plaats over TTIP.

Lees verder
18 september 2015

PVV doet helemaal niets tegen radicalisering

Foto: bnr / bnr.nl

Op verzoek van de PVV debatteerde de Statencommissie Cultuur en Samenleving afgelopen vrijdag over het thema radicalisering. Als SP delen wij de zorgen van PVV met betrekking tot de toename van radicalisering in Limburg. Dit is zeker niet iets waarvoor we onze ogen moeten sluiten en waar we continu over moeten blijven praten. De SP in Limburg heeft dit thema de afgelopen tijd consequent kritisch gevolgd. Daarnaast is het als actiepunt opgenomen in het coalitieprogramma. Wanneer je bekijkt wat de PVV in Limburg concreet heeft gedaan om radicalisering te voorkomen kom je maar tot een conclusie: helemaal niets. 

Lees verder
11 september 2015

SP stelt vragen over niet betaalde medewerkers A2

Foto: A2 Maastricht / A2Maastricht.nl

Afgelopen week verscheen een artikel in Dagblad de Limburger met de kop ‘Onderaannemer Rimec betaalt nog niets na. Buitenlandse arbeiders Maastrichtse A2-tunnel wachten nog steeds op geld’. De SP vindt dit onbestaanbaar en stelt vragen over de mogelijke aansprakelijkheid van de provincie Limburg.  

Lees verder
10 juli 2015

Voorjaarsnota 2015

De Voorjaarsnota 2015 is de eerste invulling van het coalitieakkoord 2015-2019. Het is de bedoeling dat we hiermee inzicht krijgen in hoe en wanneer het college de ambities uit het coalitieakkoord gaat waarmaken. Bij een aantal zaken wordt al concrete uitwerking genoemd. Andere zaken vragen wat meer tijd en krijgen hun uitwerking later dit jaar, of in 2016. In veel gevallen wordt duidelijk welke richting het college op wil gaan.

Lees verder
10 juli 2015

SP blij met project Gezonde Basisschool

Foto: De Gezonde Basisschool van de Toekomst / degezondebasisschoolvandetoekomst.nl

De SP is blij met het project ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’. Bij dit project komen onderwijs, beweging en gezonde voeding samen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier