h

Nieuws uit 2015

12 mei 2015

SP Limburg blijft tegen megastallen en NGB

De SP zit in Provinciale Staten van Limburg in de coalitie, samen met CDA, VVD, D66 en PvdA. Nu denken sommige mensen dat de houding van de SP fractie op het gebied van milieuthema’s als intensieve veehouderij omslaat. De SP heeft in het verleden fel actie gevoerd tegen megastallen en zal dat ook blijven doen. Dat geldt natuurlijk ook voor de gigastal ‘Nieuw Gemengd Bedrijf’ (NGB). Aantasting van het leefklimaat door geuroverlast en gezondheidsrisico’s zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Helaas hebben Provinciale Staten van Limburg al in een eerder stadium goedkeuring gegeven aan de bouw van megastallen die veel overlast veroorzaken en voor het NGB. Dit is op politiek niveau moeilijk terug te draaien.

Lees verder
11 mei 2015

SP stelt vragen over gewijzigde plannen en bomenkap N280 Weert

De SP in Limburg heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de gewijzigde plannen voor de N280 tussen de A2 en Weert. Volgens de nieuwe plannen moeten 400 beeldbepalende bomen langs de huidige weg gekapt worden. Eerder gaf de gemeenteraad van Weert juist voorkeur aan varianten waarbij de bomen behouden zouden blijven. De gemeente lijkt nu totaal verrast te worden door de gewijzigde plannen en de kap van de bomen. De SP heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Ook wil de SP weten in hoeverre het behoud van bomen langs provinciale wegen meetelt bij het maken van plannen.

Lees verder
30 april 2015

Bespreking coalitieakkoord in Provinciale Staten

Woensdagavond 29 april werd het coalitieakkoord van CDA, SP, VVD, D66 en PvdA besproken in Provinciale Staten. De nieuwe fractievoorzitter Bram Schaminée voerde namens de SP het woord, waarbij hij inging op de belangrijkste punten uit dit akkoord voor de SP. Vervolgens werden de nieuwe gedeputeerden (provinciebestuurders) benoemd. Daan Prevoo en Marleen van Rijnsbergen benoemd als SP-gedeputeerden. Daarna werden hun opvolgers in de Staten benoemd, Huub Quaedflieg en Yolanda Claessens.

Lees verder
26 april 2015

Unanieme steun voor coalitieakkoord tijdens regioconferentie SP Limburg

Foto: Jan Abbink

Op zaterdag 25 april lag het coalitieakkoord van SP-CDA-VVD-D66-PvdA voor aan de leden van de Limburgse SP afdelingen. Het akkoord werd gepresenteerd door de twee onderhandelaars van de SP. Daarna was het aan de leden om hun reactie te geven en vragen te stellen. Vervolgens mochten zij hun stem uitbrengen. De leden stemden unaniem in met het akkoord en met de twee kandidaten van de SP voor het provinciebestuur. Dat betekent dat Daan Prevoo en Marleen van Rijnsbergen de eerste SP-gedeputeerden van Limburg zullen worden. Komende woensdag 29 april wordt het akkoord besproken in Provinciale Staten en zal het nieuwe provinciebestuur worden geïnstalleerd.

Lees verder
24 april 2015

Presentatie coalitieakkoord CDA-SP-VVD-D66-PVDA

Op woensdag 22 april werd het nieuwe coalitieakkoord voor Limburg gepresenteerd. De coalitie bestaat uit CDA-SP-VVD-D66-PVDA. De titel van het akkoord is 'In Limburg bereiken we meer'.

Lees verder
20 april 2015

SP in provinciebestuur Limburg

De onderhandelaars van de SP, CDA, VVD, PvdA en D66 hebben een akkoord bereikt, zowel over de inhoud als over de verdeling van de portefeuilles en het aantal gedeputeerden. Maandagavond 20 april bespreken de fracties het akkoord waarna dinsdag 'de puntjes op de i' gezet gaan worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier