h

Nieuws uit 2012

17 april 2012

SP Limburg komt met voorstel voor kleinere stallen

De Statenfractie van de SP heeft een voorstel gepresenteerd om de bouw van nieuwe megastallen in Limburg te verbieden. De partij wil een verbod op de bouw van stallen groter dan anderhalve hectare. Tegelijkertijd wil de SP een provinciaal fonds om kleinere bedrijven te ondersteunen in het investeren het landschap, dierwelzijn, duurzame technieken.

Lees verder
15 april 2012

SP: laat inwoners Noord-Limburg beslissen over toekomst gemeenten

De Statenfractie van de SP vindt dat de inwoners van de gemeente Mook en Middelaar zich via een referendum moeten kunnen uitspreken over mogelijke aansluiting van hun gemeente bij de provincie Gelderland. Aanleiding hiervoor is de conclusie van de provincie Limburg dat de samenwerking tussen de gemeente Mook en Middelaar en de gemeenten in de regio Nijmegen een heilloze weg is.

Lees verder
13 april 2012

SP: strafrechtelijk onderzoek naar automatisering Limburg

De SP heeft de Officier van Justitie in Maastricht gevraagd om onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom de aanbesteding van het automatiseringssysteem van de provincie Limburg. In 2010 bleek dat het nieuwe automatiseringssysteem van de provincie niet werkte en dat de aanbestedingsregels een aantal keer werden ontdoken om het inmiddels failliete bedrijf TAF de opdracht te gunnen. Het is nog steeds onduidelijk of hierbij bewust mensen of bedrijven zijn bevoordeeld.

Lees verder
9 april 2012

SP: geen steun provincie voor bouw megastal Sevenum

In Sevenum is veel verzet tegen de plannen voor de bouw van een varkensstal voor bijna 16.000 dieren. Zowel de omwonenden als de gemeente Horst aan de Maas hebben zich uitgesproken tegen de bouw van de stal. Desondanks staat de provincie Limburg achter het nieuwe varkensbedrijf. De SP vindt deze steun opmerkelijk en heeft het provinciebestuur inmiddels om opheldering gevraagd.

Lees verder
28 maart 2012

Geen extra geld naar Den Haag

De SP wil dat het provinciebestuur voorkomt dat de regering een greep in de kas van de provincie doet. Nu er extra moet worden bezuinigd, groeit de kans dat het kabinet het vermogen van rijke provincies gebruikt om het begrotingstekort te verkleinen. De provincie Limburg heeft een vermogen van ruim anderhalf miljard euro, de SP wil dat dit geld snel in de Limburgse samenleving wordt geïnvesteerd.

Lees verder
26 maart 2012

SP wil behoud rijksmonument Sankt Ludwig

De SP in Provinciale Staten wil dat de provincie er voor zorgt dat rijksmonument Sankt Ludwig in Vlodrop niet wordt gesloopt. Afgelopen week werd duidelijk dat de eigenaar van het voormalig klooster voor de derde keer een sloopvergunning heeft aangevraagd. De provincie moet hierover een advies afgeven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier