h

Nieuws uit 2008

13 augustus 2008

SP: provinciebestuur wil af van Sankt Ludwig

Enkele weken geleden hebben de SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, D’66 en de Partij Nieuw Limburg in Provinciale Staten vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) over de toekomst van klooster Sankt Luwdig. Directe aanleiding was het advies van de Raad voor Cultuur om het klooster te behouden als rijksmonument.

Lees verder
11 augustus 2008

CDA wil religieus erfgoed verkwanselen

CDA Tweede Kamerlid Jos Hessels wil de Meru, de organisatie van de dit jaar overleden Marahishi Yogi, in Vlodrop houden. Wat hem betreft mag rijksmonument Sankt Ludwig hiervoor worden afgebroken.

Lees verder
10 augustus 2008

Limburg slaat de plank mis in het huisvesten voor buitenlandse werknemers

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Limburg wil dat er meer grootschalige logiesgebouwen voor buitenlandse arbeiders worden gebouwd. GS schrijven dit in haar nieuwe beleidsnotitie ‘huisvesting arbeidsmigranten’. Naast de aanbeveling om buitenlandse werknemers in grootschalige complexen te huisvesten pleit GS ook voor huisvesting in nieuwbouwwoningen in woonwijken en wordt de verantwoordelijk te veel bij de gemeenten en de werkgevers neergelegd. De SP in Provinciale Staten is het hier niet mee eens en pleit voor een actievere houding van de provincie en goede en kleinschalige huisvesting in of nabij de woonkernen

Lees verder
7 augustus 2008

Inwoners Onderbanken en Brunssum hebben recht op rust

De regering moet het Nederlandse luchtruim zo snel mogelijk sluiten voor de zeer lawaaiige AWACS-radarvliegtuigen van de NAVO. Dat zegt SP-Kamerlid Jan de Wit in reactie op de officiële publicatie van een al eerder uitgelekt RIVM-rapport, waaruit blijkt dat de geluidsoverlast van de vliegtuigen in de gemeente Onderbanken leidt tot slechte leesprestaties onder kinderen en gezondheidsproblemen onder volwassenen.

Lees verder
4 augustus 2008

Wandeling Sankt Ludwig

Op zondag 31 augustus wordt er weer gewandeld rond het voormalig klooster Sankt Ludwig. Het met sloop bedreigde klooster Sankt Ludwig is gelegen te Vlodrop Station, midden in het nationaal Natuurpark de Meinweg.

Lees verder
30 juli 2008

Overheids-nv: Bezint eer ge begint

De SP in Provinciale Staten van Limburg is zeer benieuwd naar de visie van het provinciebestuur op de organisatievorm van Klavertje 4. Volgens een recent rapport zou de vorming van een ‘overheids-nv’ noodzakelijk zijn voor het slagen van het agro-logistieke centrum bij Venlo.

Lees verder

Pagina's

U bent hier