h

Graaicultuur

16 oktober 2014

SP eist bonus directeur L1 terug

De SP in provinciale Staten eist opheldering over de bonusuitkering aan de directeur van L1. Uit een gepubliceerd onderzoek van De Volkskrant bleek dat de directeur naast een riant salaris een bonus van 26.000 euro heeft ontvangen voor zijn werk. Hierdoor bedraagt het salaris dat de directeur afgelopen jaar heeft ontvangen maar liefst 191.000 euro. Daar bovenop ontving deze nog een slordige 25.000 euro aan pensioenbijdrage.

Lees verder
12 juni 2014

SP wil tussentijdse controle op provinciale graaiersregeling

De SP in Provinciale Staten wil dat de provincie een tussentijdse controle uitvoert op het salaris en ontslagvergoedingen van bestuurders bij organisaties die door de provincie worden gesubsidieerd. Aanleiding hiervoor is de salarisverhoging van enkele bestuurders van de Zorggroep, die ondanks ingrijpende bezuinigingen en vele ontslagen bij de zorgorganisatie toch deze salarisverhoging kregen. De SP heeft het provinciebestuur per brief opgeroepen om een tussentijdse controle uit te voeren en Provinciale Staten hierover te informeren. De SP wijst daarbij op het feit dat publieke en semi-publieke instellingen verplicht zijn salarisgegevens en ontslagvergoedingen openbaar te maken.

Lees verder
27 september 2012

SP Limburg wil openheid wachtgeld

De Limburgse SP eist van het provinciebestuur openheid over de oud bestuurders die wachtgeld ontvangen. Omdat de partij de afgelopen maand geen duidelijkheid kreeg van het Limburgs college van Gedeputeerde Staten, heeft de partij een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. "De inwoners van Limburg hebben recht om te weten welke mensen de afgelopen jaren wachtgeld van de provincie Limburg hebben ontvangen. Het is te belachelijk voor woorden dat het provinciebestuur van Limburg verstoppertje blijft spelen." Aldus SP fractievoorzitter Thijs Coppus.

Lees verder
11 september 2012

Spoeddebat over graaiersregeling

De SP en de PVV in Provinciale Staten willen dat er vrijdag een spoeddebat wordt gehouden over de 'graaiersregeling' van de provincie. Deze regeing is een initiatief van de SP en zorgt er voor dat door de provincie gesteunde organisaties of bedrijven met mensen in dienst die meer verdienen van de minister-president geen steun meer krijgen van de provincie. Tijdens de zomervakantie heeft het provinciebestuur deze regeling zo aangepast dat geen enkele instelling met graaiers in dienst nog last van deze regeling hebben. De SP is hier woest over. "Het lijkt er op dat het provinciebestuur haar vriendjes de hand boven het hoofd wil houden." Aldus SP fractievoorzitter Thijs Coppus.

Lees verder
23 maart 2012

Provincie pakt graaiers aan

Op initiatief van de SP gaat de provincie instellingen waarvan de directeur meer dan de Balkenendenorm verdiend flink korten op hun subsidie. Mogelijk wordt zelfs de volledige subsidie ingetrokken. Daarnaast gaat de provincie, voordat er subsidie wordt verstrekt, kijken of directeuren onredelijke ontslag- of pensioenregelingen in hun contract hebben staan. Als dat het geval is, moet steun ook uitblijven.

Lees verder
10 januari 2012

SP maakt geheim jaarverslag Floriade openbaar

De Statenfractie van de SP heeft het jaarverslag van de Floriade op internet gepubliceerd. De directie van de Floriade heeft het jaarverslag altijd geheim gehouden, de SP is het hier niet mee eens. “Er zit 30 miljoen euro belastinggeld in de Floriade, de inwoners van Limburg hebben er recht op om te weten hoe dit geld wordt besteedt.” Aldus SP Statenlid Thijs Coppus.

Lees verder
22 december 2011

SP wil openheid over hoge beloningen Floriade

De SP in de Provinciale Staten van Limburg wil openheid over de beloningen van top van de Floriade. Aanleiding hiervoor is een notitie van de gemeente Gennep waarin zorgen worden geuit over de hoge beloningen van de directie van de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2012 in Venlo wordt georganiseerd. Het verzoek van de SP aan de directie van de Floriade om openheid van zaken te geven, liep op niks uit. Als het aan de Floriade ligt dan blijft de jaarrekening geheim.

Lees verder
4 november 2011

Provincie pakt graaiers zorg aan

Op initiatief van de SP gaat de provincie Limburg graaiers in de zorg en het onderwijs aanpakken. Organisaties die subsidie van de provincie ontvangen en mensen in dienst hebben die meer dan de minister-president verdienen, worden voortaan gekort op hun subsidie.

Lees verder
14 september 2011

SP: geen extra dienstauto's voor PVV gedeputeerden

De SP in Provinciale Staten wil dat er geen extra dienstauto’s voor de gedeputeerden van de PVV worden aangeschaft. In plaats daarvan wil de partij dat gedeputeerden hun dienstauto voortaan gaan delen. De partij zegt dit in reactie op het bericht in de Limburgse kranten over de gedeputeerden van de PVV die graag over een dienstauto willen beschikken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier