h

SP wil tussentijdse controle op provinciale graaiersregeling

12 juni 2014

SP wil tussentijdse controle op provinciale graaiersregeling

De SP in Provinciale Staten wil dat de provincie een tussentijdse controle uitvoert op het salaris en ontslagvergoedingen van bestuurders bij organisaties die door de provincie worden gesubsidieerd. Aanleiding hiervoor is de salarisverhoging van enkele bestuurders van de Zorggroep, die ondanks ingrijpende bezuinigingen en vele ontslagen bij de zorgorganisatie toch deze salarisverhoging kregen. De SP heeft het provinciebestuur per brief opgeroepen om een tussentijdse controle uit te voeren en Provinciale Staten hierover te informeren. De SP wijst daarbij op het feit dat publieke en semi-publieke instellingen verplicht zijn salarisgegevens en ontslagvergoedingen openbaar te maken.

Op initiatief van de SP heeft de provincie Limburg in 2012 een zogenaamde 'graaiersregeling' ingesteld. Die regeling moet voorkomen dat instellingen die door de provincie worden gesubsidieerd absurd hoge salarissen uitbetalen. De SP vindt salarisverhogingen in een tijd van bezuinigingen met als gevolg een enorm aantal ontslagen immoreel en volledig normloos. De SP is daarom van mening dat er strenger dient te worden gecontroleerd of door de provincie gesubsidieerde organisaties zich aan de richtlijnen van de regeling houden. Daarnaast roept de SP gemeentebestuurders op om in navolging van de gemeente Venlo de controle op salarissen van bestuurders en directies van gesubsidieerde organisaties te controleren en in te grijpen zodra deze niet aan de Wet Normering Topinkomens voldoen (WNT). “Blijkbaar zijn bestuurders en toezichthouders onvoldoende in staat zich aan de afspraken te houden. Het is onacceptabel dat in een tijd van enorme bezuinigingen de al vaak riante salarissen aan de top worden verhoogd, terwijl mensen massaal hun baan verliezen. Daar waar het overheidsgeld betreft moeten we strenger controleren”, zegt SP fractievoorzitter Daan Prevoo.

U bent hier