h

SP eist bonus directeur L1 terug

16 oktober 2014

SP eist bonus directeur L1 terug

De SP in provinciale Staten eist opheldering over de bonusuitkering aan de directeur van L1. Uit een gepubliceerd onderzoek van De Volkskrant bleek dat de directeur naast een riant salaris een bonus van 26.000 euro heeft ontvangen voor zijn werk. Hierdoor bedraagt het salaris dat de directeur afgelopen jaar heeft ontvangen maar liefst 191.000 euro. Daar bovenop ontving deze nog een slordige 25.000 euro aan pensioenbijdrage.

De SP vindt het een schande dat het bestuur van L1 heeft besloten een bonus toe te kennen. “Het is nog schandaliger dat een publieke regionale omroep een bonus uitkeert, terwijl er bezuinigd wordt op de publieke en regionale omroepen. Die bezuinigingen zullen zeker gevolgen hebben voor het personeel en de kwaliteit van de publieke taak van L1”, zegt fractievoorzitter Daan Prevoo.

De SP wil dat de provincie, die de subsidie aan L1 verstrekt, het bestuur van L1 ter verantwoording roept en de bonus terug eist. In de door de SP geïnitieerde ‘graaiersregeling’ van de provincie is afgesproken dat gesubsidieerde organisaties in de publieke en semi-publieke sector zich aan de norm moeten houden. Bij overtreding moet de provincie de subsidie korten. “De subsidie voor de regionale omroep L1 is niet bedoeld voor het uitbetalen van een riant salaris of bonussen aan bestuurders. De subsidie is ervoor om Limburgers te voorzien van objectief en maatschappelijk relevant nieuws naast de uitvoering van een wettelijke taak als rampenzender. Het is absurd welk signaal je hiermee uitstraalt naar de samenleving”, aldus Prevoo.

De SP heeft vandaag schriftelijke vragen hierover gesteld aan het provinciebestuur.

U bent hier