h

Sankt Ludwig

16 maart 2010

Doorbreek impasse Sankt Ludwig

SP Statenlid Thijs Coppus was gisteren in Vlodrop om daar samen met lokale SP'ers een kijkje te nemen bij rijksmonument Sankt Ludwig. Vandaag een verslag van het werkbezoek.

Lees verder
30 november 2009

Geen hoogbouw in de Meinweg

De SP in Provinciale Staten is fel tegen de nieuwbouwplannen van de Meru in nationaal park de Meinweg. De Meru, de organisatie van de vorig jaar overleden Maharishi, is van plan om een toren van 30 meter te bouwen nabij rijksmonument Sankt Ludwig. Ook de rest van het kloosterterrein wordt volgebouwd als het aan de Meru ligt. De gemeente Roerdalen is wil de bouw van de toren goedkeuren. De SP heeft het provinciebestuur inmiddels opgeroepen om de plannen te blokkeren.

Lees verder
10 oktober 2008

Sankt Ludwig blijft rijksmonument

Minster Plasterk heeft besloten dat voormalig klooster Sankt Ludwig rijksmonument blijft. Hiermee is een einde gekomen aan maandenlang getouwtrek over de status van het gebouw. Eind vorig jaar heeft GS de minister geadviseerd om het gebouw van de rijksmonumentenlijst te verwijderen, nu dit niet gaat gebeuren moet volgens de SP alles op alles worden gezet om het gebouw te renoveren.

Lees verder
3 februari 2008

Maatregelen tegen Maharishi

In november heeft er een grootschalige handhavingsactie plaats gevonden op het terrein van de Maharishi in Vlodrop, tijdens de actie werden een aantal overtredingen geconstateerd. Na 10 weken zijn de overtredingen nog steeds niet aangepakt. De SP eist daarom opheldering van Gedeputeerde Staten en wil dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen.

Lees verder
10 december 2007

Wandeling Sankt Ludwig

Op zondag 16 december zal er een wandeling rondom het door sloop bedreigde rijksmonument Stankt Ludwig plaatsvinden. Klooster Sankt Ludwig is gelegen te Vlodrop Station, midden in het nationaal Natuurpark de Meinweg. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de wandelingen rondom het Klooster St. Ludwig.

Lees verder
23 november 2007

Sankt Ludwig moet rijksmonument blijven

Binnenkort zal de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur- landschap en Monumenten (RACM) een besluit nemen over het verzoek van de gemeente Roerdalen, de Provincie Limburg en de organisatie van de Maharishi om Sankt Ludwig af te voeren van de lijst met rijksmonumenten.

Lees verder
21 november 2007

Handhavingsactie bij klooster Sankt Ludwig

Vandaag hebben de gemeente Roerdalen, de provincie, de politie en diverse instanties een grote handhavingsactie bij Sankt Ludwig gehouden. Men controleert of de organisatie van de Maharishi zich houdt aan het bestemmingsplan, bouwvoorschriften, milieuregels, monumentenvoorschriften en natuurwetgeving. De actie komt na maandenlange acties in woord en daad van bewoners, de SP ledenwerkgroep in Roerdalen, de SP in Provinciale Staten en de SP Tweede Kamerfractie.

Lees verder
18 november 2007

Lebens wil nog steeds geen verantwoordelijkheid nemen

Vrijdag is in de commissie van het sociaal domein gesproken over klooster Sankt Ludwig. Op initiatief van de SP is gesproken over de toekomst van het gebouw en de rol die de Provinciale Staten hierin kunnen spelen. Daarnaast ging een vertegenwoordiger van het burgercomité Roerdalen tijdens het spreekrecht in op het belang van behoud van het klooster.

Lees verder
16 november 2007

Wandeling Sankt Ludwig

Op zondag 25 november zal er een wandeling rondom het door sloop bedreigde rijksmonument Stankt Ludwig plaatsvinden. Klooster Sankt Ludwig is gelegen te Vlodrop Station, midden in het nationaal Natuurpark de Meinweg. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de wandelingen rondom het Klooster St. Ludwig

Lees verder
11 oktober 2007

Wandeling rondom rijksmonument Sankt Ludwig

Op zondag 28 oktober zal er een wandeling rondom het door sloop bedreigde rijksmonument Stankt Ludwig plaatsvinden. Klooster Sankt Ludwig is gelegen te Vlodrop Station, midden in het nationaal Natuurpark de Meinweg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier