h

Resultaten

  • Opzetten van een uitgebreid maatregelenpakket om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. 
  • Voor elke nieuw geboren Limburger plant de provincie een geboorteboom, voor een groener Limburg waarin de toekomstige generaties van grote waarde zijn.
  • Limburg zet via de Sociale Agenda 2025 in op Positieve Gezondheid. In het project Positieve Gezondheid krijgen het zorg- en het sociale domein, participatie, welzijn en welbevinden een gelijkwaardige positie.  
  • De onzalige plannen voor de Randweg N266 bij Nederweert, waarvoor onvoldoende draagvlak is onder de inwoners verdwijnen in een la. In plaats daarvan worden verkeersknelpunten rond Nederweert in kaart gebracht en hier passende oplossingen voor gezocht.  
  • Ook kleinere MKB-bedrijven krijgen de kans om aanspraak te maken op het MKB-leningenfonds van de provincie.
  • De elektrificatie en gedeeltelijke verdubbeling van de Maaslijn waardoor meer treinen kunnen gaan rijden, het traject minder storingsgevoelig wordt en hiermee minder vertraging zal ontstaan.  
  • Het stimuleren van biologische en duurzame landbouw. (Link naar het voorstel)  
  • De provincie loopt met de Sociale Agenda 2025 voorop in het sociale domein. 
  • De provincie heeft samen met Rijk en gemeenten het Calamiteitenfonds Mijnwaterschade in het leven geroepen. Hiermee kunnen noodmaatregelen worden getroffen bij schrijnende gevallen waar de bouwtechnische veiligheid acuut in het geding is.  

U bent hier