h

Wachtlijsten sociale huurwoningen snel aanpakken

23 oktober 2015

Wachtlijsten sociale huurwoningen snel aanpakken

De Statenfractie van de SP in Limburg wil dat de provincie snel aan de slag gaat om de wachtlijsten in de sociale huursector aan te pakken. De wachtlijsten zijn al lange tijd een doorn in het oog. Mensen moeten vaak jaren wachten op een sociale huurwoning. Daar komt bij dat er op korte termijn extra woningen nodig zijn voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. De druk op de sociale huursector wordt hierdoor nog groter. De SP wil dat de provincie samen met de gemeenten de wachtlijsten nu aanpakt, zodat de druk op dit deel van de woningmarkt juist kleiner wordt.

Al jaren maakt de SP zich hard om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen korter te maken. Door het landelijke kabinetsbeleid zijn de wachtrijen echter alleen maar langer geworden. We moeten dus ook niet vergeten dat ook zonder de toestroom van vluchtelingen de wachtlijsten er al lang waren en toen ook al groeiende waren. De SP beseft dat deze situatie met betrekking tot de opvang en huisvesting van vluchtelingen door de constante instroom voorlopig niet zal eindigen. Dit vereist dat er op alle bestuursniveaus (Rijk, provincie en gemeenten) goed met elkaar gecommuniceerd wordt om tot een gezamenlijke en doeltreffende aanpak te komen als het gaat om de uiteindelijke huisvesting ná noodopvang. Het gaat dan vooral om zogenaamde statushouders. De SP is van mening dat het provinciebestuur, in goed overleg met de Limburgse gemeenten, met de huidige ontwikkelingen rekening dient te houden bij het vaststellen van de regionale woonvisies. De SP roept het provinciebestuur dan ook op zich tot het uiterste in te spannen om voldoende woonruimte te realiseren voor de mensen op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen én gelijktijdig voor de huisvesting van statushouders. De provincie moet daarom met gemeenten in overleg gaan om tot een plan van aanpak te komen. In plaats van het tegen elkaar uitspelen van groepen mensen wat helemaal niets oplevert, komen we zo in de toekomst tenminste echt tot een oplossing van het probleem. 

Reactie toevoegen

U bent hier