h

Wonen

1Limburg: Limburgse SP: Wachtlijsten voor huurwoningen aanpakken

SP-fractievoorzitter Bram Schaminée vindt dat gemeenten samen met de provincie plannen moeten maken voor de bouw van sociale huurwoningen in plaats van het afbreken van dit soort woningen. De SP denkt dat gemeenten ook kunnen bekijken of particuliere woningen tijdelijk verbouwd kunnen worden om vluchtelingen tijdelijk te huisvesten.

Lees verder
23 oktober 2015

Wachtlijsten sociale huurwoningen snel aanpakken

De Statenfractie van de SP in Limburg wil dat de provincie snel aan de slag gaat om de wachtlijsten in de sociale huursector aan te pakken. De wachtlijsten zijn al lange tijd een doorn in het oog. Mensen moeten vaak jaren wachten op een sociale huurwoning. Daar komt bij dat er op korte termijn extra woningen nodig zijn voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. De druk op de sociale huursector wordt hierdoor nog groter. De SP wil dat de provincie samen met de gemeenten de wachtlijsten nu aanpakt, zodat de druk op dit deel van de woningmarkt juist kleiner wordt.

Lees verder

U bent hier