h

Zorgen over geplande mestverwerkingsfabriek Grubbenvorst

11 januari 2018

Zorgen over geplande mestverwerkingsfabriek Grubbenvorst

Foto: Jelte van Geest / flickr.com

Er zijn plannen voor een mestverwerkingsfabriek langs de A73 bij Grubbenvorst. Dit zou de grootste dergelijke installatie van Nederland moeten worden. De fracties van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn bezorgd over deze ontwikkeling en hebben daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur.

De drie fracties vrezen dat er veel negatieve gevolgen zijn voor de leefbaarheid en het milieu, als de geplande mestverwerkingsfabriek doorgang zou vinden. Het kan leiden tot meer stankoverlast, uitstoot van fijnstof en ammoniak en een verslechtering van de waterkwaliteit. Dat moet worden voorkomen in een regio die wat dat betreft al onder grote druk staat. Ook zijn de fracties bezorgd dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het risico op calamiteiten, bijvoorbeeld door storingen in de systemen of lekkages van de opslagtanks.

Er is veel weerstand in de omgeving van de geplande installatie. Dat is ook nog eens in hetzelfde gebied waar het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) gepland is, dat eveneens op grote weerstand van de omgeving stuit. SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat er bij dergelijke plannen altijd goed overlegd wordt met omwonenden en met natuur- en milieuorganisaties, zodat hun zorgen en bezwaren serieus worden genomen. De mogelijke verslechtering van de leefbaarheid in de omgeving lijkt nu geen invloed te hebben op de vergunningsprocedure, maar dat zou juist wél een grote rol moeten spelen. De fracties vragen zich dan ook af hoe deze ontwikkeling is te rijmen met de provinciale doelstelling dat de Limburgse agrarische sector in 2025 een ‘lust voor de omgeving’ moet zijn. Die doelstelling lijkt nog mijlenver weg als dit soort grootschalige installaties gewoon van de grond kunnen komen.

Reactie toevoegen

U bent hier